Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w studium gminy a plany miejscowe

Email Drukuj PDF

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki na XVIII piętrze w sali 1801 (gościnnie w Biurze Unii Metropolii Polskich) odbyło się zorganizowane przez Sekcję Prawną Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich seminarium:

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w studium gminy a plany miejscowe

 

Celem seminarium było:

- dyskusja nad konsekwencjami określenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie sporządzania nowych planów miejscowych oraz już obowiązujących;

- wskazanie pożądanych zmian w prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego pozwalających zrealizować ideę leżącą u podstaw wprowadzenia nowych przepisów art. 1 ust. 3-4 oraz art. 10 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) jaką było dążenie do sanacji terenów już zabudowanych i wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną i społeczną przez wykorzystanie jej w pierwszej kolejności na cele budowlane przed otwieraniem w tym celu terenów wolnych.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: inż. arch. Marcin Świetlik i dr Igor Zachariasz.

W spotkaniu i dyskusji udział wzięli m.in. prof. Hubert Izdebski, dr Marek Ziółkowski z SGH, Bartłomiej Kolipiński z TUP, Anna Fogiel z TUP, Rajmund Ryś z  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Daniel Putkiewicz - Zastępca Burmistrza Piaseczna, Andrzej Lubiatowski - Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, Anna Szmytt z TUP, Jolanta Wiszowata-Baczewska z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Grzegorz Lechman z gminy Kolbudy, Elżbieta Szelińska z TUP.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie