Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Doroczna Konferencja TUP, Gdynia 22-23 czerwca 2017, "Dynamika Miasta"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Miasto Gdynia, które będzie gościć VI Kongres Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, współorganizuje wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich doroczne konferencje, poprzedzające to ważne wydarzenie. Pierwsza z nich miała miejsce w 2016 roku i dotyczyła kwestii mieszkaniowych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22-23 czerwca 2017 i nosi tytuł „Dynamika Miasta”.

Dodatkowo, miasto współorganizuje z TUP Gdyńską Letnią Szkołę Urbanistyki dla młodych urbanistów z całego świata. Pierwsza taka Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP, współorganizowana przez ISOCARP i AESOP, miała miejsce w 2016 roku. Tegoroczna Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP odbędzie się 18-23 czerwca 2017.

W związku z konferencją odbywa się także doroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. TUP zainicjował takie spotkanie w 2016 roku. Jednym z jego przejawów było zaproszenie Karla Fischera z wystawą „City Visions” prezentowaną na TU Berlin w 2010 roku. Kopia tej wystawy jest obecnie w dyspozycji TUP i może zostać wypożyczona przez oddziały, sekcje oraz współpracujące podmioty zewnętrzne, jak na przykład biura urbanistyczne, uczelnie wyższe czy urzędy miast i gmin. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej zaplanowane jest na 23 czerwca 2017.

Format Dorocznej Konferencji TUP

Konferencja ponownie będzie miała formę debat, która tak dobrze sprawdziła się w roku 2016. Zatem formuła poszczególnych sesji będzie wyglądać tak, że rozpocznie je krótkie, 10-15 minutowe wystąpienie wprowadzające, następnie zaś wypowiedzą się zaproszeni paneliści (wypowiedzi przygotowane na dyskutowany temat ok 5-7 minut) w liczbie 3-4, po czym nastąpi interakcja z uczestnikami konferencji. Panel prowadzi co do zasady osoba wygłaszająca wprowadzenie. Sesja trwa 1,5-2 godziny.

Debaty uzupełnią dwa wykłady odnoszące się do problematyki dyskutowanej na konferencji.

W 2017 roku na Dorocznej Konferencji TUP zaplanowane zostało 5 sesji. Dwie z nich mają specjalny charakter. Pierwsza z nich obejmie debatę nad wybranym przez miasto Gdynia studium przypadku związanym z tematem konferencji. Druga natomiast, współorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, debatę na temat Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Językiem konferencji jest polski, jednak ze względu na obecność licznych gości zagranicznych, zapewniamy symultaniczne tłumaczenie na i z języka angielskiego.

Doroczna Konferencja TUP 2017: Dynamika Miasta

W 2017 roku temat Dorocznej Konferencji TUP brzmi „Dynamika Miasta”. Zapraszamy do wymiany idei i poglądów na temat w jaki sposób na miasta wpływają i mogą wpływać w przyszłości rozmaite dynamicznie przebiegające zjawiska, w tym takie jak technologiczne i społeczne zmiany we wzorcach mobilności, przepływy ludzi, informacji i dóbr napędzające i przekształcające miejski metabolizm a także nasze postrzeganie tych stale ewoluujących procesów. Chcielibyśmy dla debatowania nad tymi zagadnieniami zaprosić na następujące sesje:

Nowa kultura mobilności a dynamika miasta

Moderator: Michał Stangel

W ramach sesji dyskutowane będą przemiany struktury miasta spowodowane zarówno postawami społecznymi jak i oczekiwaniami wobec miasta wynikającymi z przedefiniowania pojęcia dostępności i jakości życia.

Zapytamy między innymi:

-    Czy jest przyzwolenie na ograniczanie indywidualnej wolności przemieszczania się w miastach?

-    Czy następuje przedefiniowanie wartości ważnych dla społeczności (nowy styl życia) i odrzucenie dotychczasowych paradygmatów?

-    Czy prawo wspiera przemiany postaw i nowe podejście do mobilności?

-    Czy „prawo do miasta” oznacza zakwestionowanie „miasta prywatnego”? I jak takie wartości są realizowane w wymiarze urbanistycznym (osiedla grodzone, osiedla „dedykowane”, suburbanizacja)?

Miasto przyszłości / Laboratorium Gdynia: jak innowacje na nowo ukształtują miasta?

Moderator: Łukasz Medeksza

Sesja poświęcona wizjom nowych możliwości, jakie stwarza dla rozwoju miasta postęp techniczny i społeczny, w tym także rozwój nowych możliwości transportowych.

Zapytamy między innymi:

-    Czy urbaniści i władze miast są przygotowani na możliwości, jakie otworzą się przed nimi w wyniku postępu technicznego? Na przykład takie jak zniesienie uciążliwości samochodów (radykalne obniżenie hałasu i zanieczyszczeń) czy zmiany korzystania z indywidualnych środków transportu (np. car sharing)?

-    Jak ksztłtować wizje rozwoju w warunkach niepewności oraz krótkotrwałości trendów?

-    Jak interpretujemy nadchodzącą zmianę w zarządzaniu miastami i jak widzimy role nowych commons?

-    Czy jesteśmy zdani na tworzenie ułomnych z natury scenariuszy „szczątkowych” (green city, low-carbon city) lub zgoła „marketingowych” (smart city)?

-    Czy powinniśmy tworzyć wizje nie tylko optymistyczne ale także pesymistyczne przyszłości miast?

Przepływy i metabolizm miasta

Moderator: Jan Olbrycht

Sesja poświęcona przedyskutowaniu przemian, jakie dzisiaj obserwujemy w mieście:

fragmentacji, izolacji i polaryzacji grup, konkurencji o dostęp do malejących miejskich zasobów, zmianie form przemieszczania się (towary zamiast ludzi, frachty wewnątrzmiejskie) oraz narzędzi, które pomogłyby urbanistom uchwycić, opisać i zrozumieć metabolizm współczesnego miasta.

Zapytamy między innymi:

-    Jakie najważniejsze tendencje dostrzegamy w zmieniających się strukturach miast? Czy są one oparte na danych, a jeżeli tak, to jakich?

-    Dlaczego przeżywamy kryzys badań społecznych? Czy jest on powiązany z naszym niedostatecznym zrozumieniem obecnych przekształceń?

-    Jak powiązać kwestie integrującej i włączającej roli miast (a także innych polityk) z -do

-    pewnego niezależną- dynamiką miejskich przekształceń?

-    Jaka nowa struktura miasta wyłania się ze obecnej mieszanki oddolnej (społecznej) samoorganizacji i odgórnych (kształtowanych przez władze różnych szczebli) polityk?

-    Czy odtwarzanie wzorców z przeszłości (na przykład w projektach rewitalizacyjnych) ma sens w obecnych warunkach tak odmiennych od warunków występujących w przeszłości?

Czy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany wygeneruje nowe impulsy rozwojowe dla miast?

Sesja specjalna współorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Moderator: Krystyna Solarek

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakończyło proces konsultacji i pracuje intensywnie nad ostateczną wersją Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który zamierza w lipcu 2017 przekazać do prac legislacyjnych w parlamencie. KUB stwarza nie tylko zupełnie nową podstawę prawną dla planowania i rozwoju miast w Polsce, ale także definiuje nieco inną filozofię w odniesieniu do przestrzeni miejskiej.

Debata z Ministrem i przedstawicielami MIiB ma pokazać czy i w jaki sposób te nowe ramy prawne mogą przyczynić się podwyższenia jakości życia w naszych miastach.

 

Lokalne studium przypadku:

Dynamika Gdyni: jak nowa oś transportowa ukształtuje strukturę miasta?

Moderator: Marek Stępa

Wprowadzenie: Karolina Krośnicka

Dyskusja nad opracowaniem przygotowanym w ramach Gdyńskiej Letniej Szkoły Urbanistyki TUP, dotyczącym możliwych wariantów rozwoju miasta w związku z powstaniem linii kolejowej od Gdyni Głównej przez Oksywie i Obłuże w kierunku lotniska w Kosakowie.

Wykłady:

Christina Pronello: Między dynamiką a formą - jak mobilność będzie przekształcała miasta (tbc)

Dhiru A. Thadani: Nowy wspaniały świat - czy nowy urbanizm jest wizją miasta przyszłości czy przeszłości?

Ramy czasowe

Doroczna Konferencja TUP 2017 „Dynamika Miasta” rozpocznie się rano w czwartek 22-06-2017 a zakończy po południu w piątek 23-06-2017. Ramowy program konferencji w załączeniu.

Po zakończeniu Dorocznej Konferencji TUP 2017 „Dynamika Miasta”, po południu 23-06-2017, roku odbędzie się spotkanie przedstawicieli TUP z reprezentantami towarzystw urbanistycznych Europy Centralnej i Wschodniej.

Udział partnerów z towarzystw urbanistycznych Europy Centralnej i Wschodniej

Zapraszamy naszych partnerów z towarzystw urbanistycznych Europy Centralnej i Wschodniej do aktywnego merytorycznego udziału w naszej konferencji poprzez włączenie ich jako panelistów. Pozwoli nam to uzyskać szerszą, regionalną perspektywę naszej debaty.

Miejsce Dorocznej Konferencji TUP 2017

Gdyńska Szkoła Filmowa (http://www.gsf.pl), Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia

Koszty Dorocznej Konferencji TUP 2017

Konferencja jest bezpłatna dla członków Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz wszystkich studentów, w tym także studentów studiów doktoranckich.

Wymaga jednak zgłoszenia drogą mailową do Koordynatorki konferencji lub poprzez stronę internetową konferencji.

Pozostali uczestnicy konferencji powinni wnieść opłatę konferencyjną w wysokości 150 złotych na konto Towarzystwa Urbanistów Polskich 15 1160 2202 0000 0000 5515 7062 z tytułem wpłaty „Konferencja Dynamika Miasta 2017”.

Kontakt

Koordynator merytoryczny Dorocznej Konferencji TUP: Izabela Mironowicz (email: imię.nazwisko(at)pwr.edu.pl)

Współorganizator Dorocznej Konferencji TUP 2017

Miasto Gdynia

Pobierz tę informację w pdf.

Tags: Konferencja
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie