Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki konkursu na Centrum Radzymina

Email Drukuj PDF

foto: Anna Kosik-Kłopotowska

W dn. 9 października w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Radzymina.

 

Sąd Konkursowy uhonorował:

 • pierwszą nagrodą równorzędną pracę oznaczoną numerem nr 029180 dla Daniela Piotrowskiego, Anny Jachimowicz, Dominiki Grylak i Ewy Trochy za:
  - koncepcję budowy reprezentacyjnego placu miejskiego przy ul Konstytucji 3 Maja jako dominującej przestrzeni publicznej, definiującej w czytelny sposób centrum miasta i obudowanej parkami - z zaproponowanym programem usługowym wokół placu,
  - wytworzenie atrakcyjnej sieci placów /skwerów/zieleńców z ciekawą siatką wzajemnych powiązań

oraz

 • pierwszą nagrodą równorzędną pracę oznaczoną numerem 241520 dla RE:PLAN, w składzie: dr inż. arch. Anna Sawicka (koncepcja), dr inż. arch. Anna Polska, mgr inż. arch. Magdalena Lewandowska oraz  inż. arch. Joanna Wawrzosek za:
  - koncepcję atrakcyjnego powiązania trzech istniejących placów w duży park miejski oraz wytworzenie nowego założenia urbanistycznego na osi kościoła na kierunku północ-południe,
  - ideę stworzenia dwóch krzyżujących się osi, na których utworzone zostały najważniejsze przestrzenie publiczne o odmiennym charakterze i funkcji,
  - ciekawą propozycję systemu przestrzeni publicznych i wzbogacenie programu usługowego w zachodniej części parku,

a także

 • wyróżnieniem pracę oznaczoną numerem 029625 dla SUNBAR SP. Z o.o., w składzie: Grzegorz Chojnacki, Karolina Wyczółkowska, Wojciech Przybylak, Paulina Warchoł, Mateusz Popowicz, Urszula Pielach-Gemzała za:
  - uczytelnienie kompozycji parku miejskiego łączącego trzy istniejące place oraz ciekawą propozycję stworzenia kameralnego placu pieszego na osi kościoła;
  - konsekwentnie zaprojektowany układ komunikacyjny z propozycją obniżenia klas dróg w rejonie projektowanych placów pieszych.
Konkurs, zgodnie z regulaminem, miał charakter ideowy. Jego celem było uzyskanie pomysłów na spójną i przemyślaną koncepcję nowoczesnego zagospodarowania centrum Radzymina w obrębie placów Tadeusza Kościuszki, Wolności i Starego Rynku. Wyniki konkursu posłużą do weryfikacji dotychczasowych ustaleń planistycznych dla śródmieścia Radzymina oraz będą inspiracją dla projektów, które w przyszłości mogą zmienić centrum miasta.
Niezależnie od stosunkowo niewielkiej liczby nadesłanych prac, dzięki ich generalnie wysokiej wartości merytorycznej konkurs dał odpowiedź na postawione pytania o kierunki zmian struktury przestrzennej centrum miasta.
 • Prace wykazały konieczność silniejszej integracji istniejących przestrzeni miejskich
 • Prace wykazały potrzebę obniżenia klas ulic oraz częściowego uspokojenia ruchu, jako warunku stworzenia atrakcyjnej przestrzeni o zwiększonym potencjale użytkowym
 • Istnieje, wykazana w pracach, możliwość przeniesienia ruchu tranzytowego poza obszar centrum miasta
 • Celowe jest:
  • poszukiwanie form izolujących Park od uciążliwości Al. Jana Pawła II
  • rezygnacja z wjazdu ul. Kilińskiego do al. Jana Pawła II
  • akcentowanie osi kościoła w przestrzeni parku, jak i południowym kwartale zabudowy
  • przedefiniowanie rejonu zakończenia osi ul. Konstytucji 3 Maja w okolicy klasycystycznego budynku, pełniącego obecnie funkcję Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie