Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Konkursy > VIII EDYCJA KONKURS "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI

VIII EDYCJA KONKURS "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI

Email Drukuj PDF

VIII edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 20 grudnia 2018 r. Wpłynęło 9 zgłoszeń, z czego 6 poddano ocenie. Pozostałe zgłoszenia nie spełniały podstawowych założeń konkursu.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 r. w następującym składzie:

  • mgr inż. arch. Piotr Sobczak - przewodniczący,
  • mgr inż. arch. Elżbieta Janus,
  • mgr inż. arch. Piotr Kostka
  • dr Łukasz Mikuła,
  • mgr Eleonora Rybczyńska,
  • mgr inż. arch. Marek Widelski (przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego).

Sąd Konkursowy po dyskusji w obecności Sekretarza konkursu - Kol. Magdaleny Trzpil przyznał jedną nagrodę i dwa wyróżnienia.

 

Nagrodę przyznano Miastu Poznań za kompleksowe kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych na terenie miasta na przykładzie realizacji: Park przy ul. Heweliusza oraz Wieża widokowa i pomost na Stawie Rozlanym. Sąd Konkursowy docenił starania Miasta Poznań w celu stworzenia ogólnodostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji, atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców, między innymi poprzez zagospodarowanie zdegradowanych lub niezagospodarowanych obszarów miasta przy zachowaniu ich walorów przyrodniczych. Ponadto Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na edukacyjny charakter obu realizacji i ich ponadlokalne walory integracyjne.

Wyróżnienia przyznano:

- Gminie Rogoźno za realizację Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego, za poprawę estetyki placu oraz stworzenie przestrzeni umożliwiającej organizację wydarzeń kulturalnych, integrujących mieszkańców.

- Gminie Żelazków za realizację Budowa Centrum Żelazkowa wraz z placem zabaw, za stworzenie rodzinnego miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań w miejscowości Żelazków.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 14 lutego 2019 r. podczas konferencji XII ?Dzień Urbanisty?, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

 

Poniżej załączamy dokumenty konkursowe.

Regulamin VIII edycji konkursu "Najlepiej zagospodarowana..."

Wyniki konkursu

 

Poznań (ZZM) - Park przy ul. Heweliusza oraz wieża i pomost przy Stawie Rozlanym

Rogoźno - Modernizacja placu K. Marcinkowskiego

Żelazków - Budowa centrum Żelazkowa

 


 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie