Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > Pożegnanie Kazimierza Balda

Pożegnanie Kazimierza Balda

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kazimierz Bald

Kazimierz Ludwik Bald był wybitnym urbanistą, autorem wielu nagradzanych opracowań, jednym z najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych członków Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Doświadczenia zawodowe zdobywał, pracując kolejno: w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych ?ZOR? w Łodzi w latach 1955 ? 1959; w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Łódź jako starszy projektant i główny projektant planu ogólnego Łodzi w latach 1959 ? 1970; jako ekspert przy Rządzie Republiki Algierii d/s zagospodarowania rejonu stołecznego i miasta Algier w latach 1970 ? 1975; w Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju Łodzi jako generalny projektant planu i województwa łódzkiego w latach 1975 ? 1985 i dyrektor naczelny Biura w latach 1981-1986. W okresie od 1977 do 1988 był starszym wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Spółka z o.o. Łódź, którego był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu.

Do podstawowych osiągnięć zawodowych Kazimierza Balda zaliczyć można między innymi autorstwo następujących planów i studiów: plan ogólny miasta Łodzi w latach 1968-70; plan zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego łódzkiego w latach 1975-1977; plan zagospodarowania wielkiego Algieru "Algier - 2000" w latach 1971-1975. Był laureatem ośmiu konkursów urbanistycznych, w tym na odbudowę śródmieścia Łodzi; współautorem wielu planów ogólnych polskich miast; konsultantem planu regionalnego Tripolitanii (Libia 1979-1980) oraz planów zagospodarowania przestrzennego Krakowa (1965-1977); współautorem w opracowaniu koncepcji odbudowy po trzęsieniu ziemi miasta Ech Cheliff (Algieria); współautorem transgranicznego planu struktury miast Frankfurt nad Odrą i Słubice; współautorem planu zagospodarowania zespołu mieszkaniowego we Frankfurcie nad Odrą; konsultantem studiów zagospodarowania przestrzennego województwa kaliskiego, leszczyńskiego, sieradzkiego, słupskiego, radomskiego. Był generalnym projektantem planu zagospodarowania przestrzennego Łodzi obowiązującego w latach 1993-2003, pierwszego w Polsce planu wielkiego miasta dostosowanego do zasad gospodarki wolnorynkowej i zarządzania samorządowego. Był autorem szeregu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi dla takich miast, jak: Łódź, Częstochowa, Kalisz, Skarżysko - Kamienna, Zgierz, Brodnica, Kutno, Wisła.

Kazimierz Bald był pięciokrotnym laureatem Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w przestrzennym kształtowaniu miast. Był laureatem Nagrody Ministra Infrastruktury za publikację z dziedziny gospodarki przestrzennej. Kazimierz Bald pełnił wiele funkcji, między innymi jako członek Komisji rządowych do spraw terytorialnej organizacji Państwa, członek Komisji Sejmowych w I kadencji Sejmu RP, członek Państwowej Rady ds. gospodarki przestrzennej w latach 1978-1995, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach 1984-2000. Był także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 1990-1994. Brał również udział w pracach organizacji międzynarodowych jako członek Rady Naczelnej Federation Internationale pour l?Amenagement des Territoires (FIHUAT) oraz członek International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). Aktywnie działał także w Izbie Urbanistów jako członek Prezydium Rady Krajowej Izby Urbanistów w Warszawie.

Był wybitnym, zasłużonym działaczem Towarzystwa Urbanistów Polskich, aktywnym przez 57 lat, od chwili wstąpienia do TUP w 1963 roku. Był prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich w latach 1989-1993 oraz wcześniej prezesem Oddziału Łódzkiego przez trzy kadencje w latach 1966-1970 i 1975-1978. Posiadał status rzeczoznawcy TUP. Był wieloletnim członkiem Rady TUP. Otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę Honorową TUP, a w 1996 roku godność Honorowego Członka Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Otrzymał Brązowy i Srebrnym Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Złotą Odznakę Miasta Krakowa i Odznakę za zasługi dla Miasta Łodzi. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie