Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Konferencje > Konkurs na prace dyplomowe w WST Katowice (2010)

Konkurs na prace dyplomowe w WST Katowice (2010)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem katowickim TUP a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach o współpracy przy organizacji Konkursu o Nagrodę za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. WST jest więc już drugą uczelnią, biorącą udział w Konkursie.

Do konkursu w WST w Katowicach dopuszczone są prace dyplomowe i kursowe (semestralne) z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, w szczególności dotyczące projektowania centrów miast, zespołów mieszkaniowych, terenów rekreacji, kształtowania przestrzeni publicznych, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zabytkowych dzielnic i miast, ochrony krajobrazu i rozwoju obszarów wiejskich a także innych zagadnień gospodarki przestrzennej  dotyczących zwłaszcza obszaru Województwa Śląskiego.

Prace zgłaszane są przez promotorów a ich wyboru dokonują kierownicy komórek organizacyjnych Uczelni. Oceny dokonuje komisja konkursowa reprezentująca Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wyższą Szkołę Techniczną.

►►►pobierz aktualny regulamin konkursu TUP

►►►pobierz tekst porozumienia TUP-WST

W pierwszej edycji konkursu, dla dyplomów z roku 2010 przewodniczącym Komisji Konkursowej jest prof. Stanisław Tomaszek (WST), a w jej skład wchodzą: dr Andrzej Grzybowski (WST), kol. Stanisław Podkański (TUP) i kol. Wiesław Chmielewski (TUP). Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest mgr Sylwia Pawlikowska-Musiewicz (WST).

Posiedzenie Jury odbędzie się 24 listopada 2010 r. o godz. 13:00 w budynku WST. Komisja konkursowa przedstawi też swoje rekomendacje do konkursu międzyuczelnianego, który odbędzie się 4 grudnia.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie