Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Konkursy > Wyniki konkursu Moja Wielkopolska

Wyniki konkursu Moja Wielkopolska

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Poznań, 22-24 listopada 2010 r.

Wyniki posiedzenia Sądu Konkursowego
20-tej edycji konkursu „Moja Wielkopolska”

pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego
i Prezydenta Miasta Poznania

organizowanego corocznie przez
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu

W spotkaniu Sądu konkursowego w dniu 22 listopada 2010 r.
uczestniczyli:

  • Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego pani Aida Januszkiewicz-Piotrowska z-ca dyrektora WIiR UW;
  • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania pan mgr inż. arch. Tadeusz Jurga z-ca dyrektora WUiA UMP;
  • Członkowie Sądu Konkursowego w składzie: mgr inż. arch. Ewa Pietz, mgr Iwona Ludwiczak, dr inż. arch. Tadeusz Gałecki, dr inż. arch. Kazimierz Wejchert, mgr inż. arch. Henryk Sufryd;
  • Sekretarz organizacyjny Konkursu – mgr Elżbieta Piotrowska.

W spotkaniu nie uczestniczył członek sądu: dr inż. arch. Adam Nadolny.
Sekretarz organizacyjny powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania:

1)    Informacje o złożonych pracach;
2)    Regulamin konkursu;
3)    Wybór przewodniczącego sądu konkursowego;
4)    Informacje o patronatach i deklaracji formy nagród;
5)    Kontynuacja przyznania nagrody specjalnej im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną;
6)    Opinie członków Sądu Konkursowego o pracach magisterskich;
7)    Dyskusja;
8)    Przyznanie nagród i sporządzenie protokołu z obrad Sądu;
9)    Zakończenie.

Na konkurs „Moja Wielkopolska” (20 edycja) wpłynęło 12 prac: pięć prac  z Politechniki Poznańskiej, dwie z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu i pięć z Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”
w Poznaniu.

Sąd Konkursowy, któremu przewodniczyła pani mgr inż. arch. Ewa Pietz zapoznał się ze wszystkimi opiniami (także przesłanymi przez
nieobecnego członka sądu). Dyskusja dotyczyła przede wszystkim prac dostarczonych na spotkanie. Ze względu na brak dwóch prac podjęto decyzję o ich przeanalizowaniu przez członków sądu do dnia 24 listopada 2010r.

W dniu 24 listopada 2010r. Sąd konkursowy, postanowił przyznać
następujące nagrody  i wyróżnienia w 20– tej edycji konkursu „Moja
Wielkopolska”:

I nagrodę (3000zł) ufundowaną przez Prezydenta Miasta
Poznania,

-       Pani Paulinie Wenzel, za pracę pt. „Wielofunkcyjna
przestrzeń widowiskowa w centrum kultury Nowa Gazownia
w Poznaniu” – promotor mgr inż. arch. Piotr Z. Barełkowski; Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;

dwie II nagrody (po 1500 zł) ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego,

-          Panu Marcinowi Jankowiakowi, za pracę pt. „Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Dłoni”– promotor  dr inż. Agnieszka Targońska; Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu;

-          Pani Marcie Słomińskiej, za pracę pt. „ System zieleni
miejskiej Puszczykowa w aspekcie idei miasta-ogrodu” -promotor dr inż. arch. Elżbieta Raszeja; Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

III nagrody nie przyznano.

Po raz drugi przyznano nagrodę specjalną im. Lidii Wejchert za
najlepiej  wykreowaną przestrzeń publiczną dla:

-   Pani Pauliny Wenzel , za pracę pt. „Wielofunkcyjna przestrzeń
widowiskowa w centrum kultury Nowa Gazownia w Poznaniu”  –
promotor mgr inż. arch. Piotr Z. Barełkowski; Wydział Architektury Politechniki
Poznańskiej.

Nagroda specjalna im. Lidii Wejchert dla uczestników konkursu Moja Wielkopolska, w wysokości 1 000 zł została ufundowana przez Pana
dr inż. arch. Kazimierza Wejcherta.

Przyznano cztery wyróżnienia (po 500 zł każde) a wśród nich,

dwa wyróżnienie ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego dla:

-   Pana Dawida Marszałkowskiego, za pracę pt.„ Analiza i ocena
możliwości rozwoju terenów turystyczno-rekreacyjnych miasta Turek.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej” w Turku” – promotor mgr Elżbieta
Piotrowska; Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”
w Poznaniu;

-   Pani Marty Janas, za pracę pt. Projekt rewitalizacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – promotor mgr Elżbieta Piotrowska;  Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu;

oraz dwa ufundowane przez Prezydenta Miasta Poznania dla:

-         Pani Magdaleny Bulińskiej, za pracę pt. „Wyspa Artystów – projekt zagospodarowania elektrociepłowni Poznań 1” – promotor
prof. dr inż. arch. Wojciech Bonenberg i dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak; Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji;

-         Pań Agnieszki Błaszczyk i Marty Brzóstowicz, za pracę pt. „Ośrodek Sportowy Nowa Wilda” – promotor dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek; Politechnika Poznańska, Wydział Architektury.

Wręczenia nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się
w dniu 13 stycznia 2010r. w ramach obchodów DNIA URBANISTY na Targach BUDMA 2011.

Uwaga!
Autorzy prac proszeni są o kontakt z Sekretarzem do 17 grudnia 2010r

Sekretarz organizacyjny
XX edycji Konkursu Moja Wielkopolska
mgr Elżbieta Piotrowska tel. 61 84 55 047

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie