Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie > Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce zarys propozycji założeń nowej ustawy - Bibliografia

Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce zarys propozycji założeń nowej ustawy - Bibliografia

Email Drukuj PDF
Spis treści
Europeizacja gospodarki przestrzennej w Polsce zarys propozycji założeń nowej ustawy
Ustawy okresu transformacji
Krytyka Ustaw
Nowa Ustawa czy ...?
Antyeuropejskość dotychczasowych Ustaw
Podstawy gospodarek UE
Kierunki myślenia Komisji EU
Zarys założeń nowej Ustawy
Związki z towarzyszącymi ustawami
Planowanie zagospodarowania przestrzennego jako proces zintegrowany
Ciągłość procesu planowania/zagospodarowania
Materialne cele Ustawy
Planowość rozwoju przestrzennego osadnictwa
Uwzględnienie problematyki środowiska w planowaniu zagospodarowania
System planowania zagospodarowania przestrzennego
Hierarchiczność planów zagospodarowania przestrzennego
Przepisy (wskaźniki) urbanistyczne
Dopuszczalność wydawania decyzji w przypadku braku planu zagospodarowania
Udział obywateli w procesach planowania i zagospodarowania
Instrumenty realizacji planu
Nadzór urbanistyczny
Polityka terenowa
Ekonomiczne konsekwencje planów szczegółowych
Finansowanie podejmowanych przez gminę prac planistycznych
Baza informacyjna do sporządzania planów i monitoring ich realizacji
Popieranie rozwoju wiedzy i nauki
Potrzeby kadrowe
Edukacja społeczeństwa
Krytyczne warunki przygotowania projektu nowej Ustawy
Bibliografia
Wszystkie strony

 

Wybrane pozycje bibliograficzne

 1. Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce. Raport krajowego Sekretariatu „HABITAT”, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2003.
 2. Baugesetzbuch (BauGB). Deutscher Taschenbuchverlag 35 Auflage (Stand 1. Mai 2003).
 3. Beyer K., Heide S. Et al. Entwicklung eines Idiktorenmodels zur Bestimmung und Messung der Nachhaltigkeit in NRW. Staatskanzeilei NRW, Dusseldorf, 2000.
 4. Billert A. Stadtentwicklungsprobleme in polen als Folge fehlender Marktinstrumenten im Wohnungswesen und ungenügenden Planungsrecht. Praxisbericht und Ausblick 2004. Internet: www.schrumpfende-stadt.de.
 5. Billert A. Planowanie przestrzenne a polityka „Trzecia droga“ do „Trzeciego świata“. W: Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej. Urbanista, Warszawa 2006.
 6. Babiński J. Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Raport Nr 19/99, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa czerwiec 1999.
 7. Brundtland Report, Our common feature. Word Commission on Environment and Development, UNO, New York 1987.
 8. Europäisches Raumentwicklungskonzept (EUREK). Ausschuß für Raumentwicklung, Potsdam, Mai 1999. Furman S. Polska jako jedyny kraj w Europie nie ma rozgraniczenia prawa własności (nieruchomości) od prawa do zabudowy. W: Urbanista nr 6/2005.
 9. Innowation policies for sustainable urban development: The ecological city. OECD, Paris, 1996.
 10. Izdebski H. Założenia do projektu ustawy. Wprowadzenie do dyskusji nt. zmian w prawie regulującym planowanie zagospodarowania przestrzennego, Unia Metropolii polskich, Warszawa 25.08.2004.
 11. Jędraszko A. Ekspertyza ogólna projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (wersja z 07.09.1993 r.) przygotowana dla Rady TUP (maszynopis), Stuttgart 25.11.1993
 12. Jędraszko A. Bliżej Europy. Architektura Nr 3, grudzień 1994.
 13. Jędraszko A. Samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu. UMP. Warszawa 1994.
 14. Jędraszko A. Wstępne uwagi do projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (wersja z 26.03.1999), Stuttgart 28.04.1999.
 15. Jędraszko A. Jeszcze raz krytycznie. Kilka uwag do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z perspektywy państw Europy Zachodniej, Miasto Nr 4 (25) kwiecień 2000
 16. Jędraszko A. Komentarz ogólny do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęty przez Radę Ministrów 11.01.2000 (maszynopis), Stuttgart, 19.09.2000.
 17. Jędraszko A. Na drodze do zjednoczonej Europy. Wydanie II uaktualnione. Akapit- DTP. Warszawa 2002.
 18. Jędraszko A. Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli jak pozostać peryferiami Europy, Architektura Nr 6, Warszawa 2004.
 19. Jędraszko A. Projekt założeń ustawy o gospodarce przestrzennej. Warszawa, grudzień 2005. Internet: www:urbanista.pl.
 20. Jędraszko A. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – Drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Unia Metropolii Polskich, Warszawa 2005.
 21. Jędraszko A Projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Komentarz ogólny do tekstu projektu z 8 sierpnia 2006, Stuttgart, we wrześniu 2006. Internet: www.urbanista.pl.
 22. Jędraszko A. Polska formuła zagospodarowania przestrzennego. Dywergencja czy powrót do Europy? Stuttgart, w październiku 2005. Urbanista nr 11/2005.
 23. Jędraszko A., Billert A. Polska przestrzeń – polskie miasta. Sodoma i Gomora w sercu Europy. Październik 2006. Internet: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 24. Jędraszko A. Założenia do ustawy o gospodarce przestrzennej. Stuttgart, 19 maja 2006 Internet: www.izbaurbanistow.pl.
 25. Kolipiński B. Aktualne problemy planowania przestrzennego w Polsce, Wystąpienie na seminarium w IGPiK w dniu 28.09.2000 roku (maszynopis).
 26. Kolipiński B. Stanowisko Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie aktualnych problemów prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego – tezy do dyskusji. (maszynopis bez daty). Kolipiński B. Kraj przestrzennego bezprawia, Wspólnota nr6, Warszawa 2003. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa sierpień 1999.
 27. Kowalewski A., Puzyna W.(FRDL). Ekspertyza „Analiza Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013 i Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007 – 2013 pod kątem spójności” opracowana na zlecenie Dpt. Koordynacji Polityki Strukturalnej Min. Gospodarki i Pracy. Warszawa, sierpień 2005 (Zwłaszcza Załącznik 2 „Rozwój zrównoważony i gospodarka przestrzenna”).
 28. Kunzmann K. Braucht Europa eine Stadtpolitik von oben? In. Raumplanung 116 (str. 193-198).
 29. Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek, Materiały I Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. M. Kochanowskiego i P.Lorensa. Biblioteka Urbanisty, Warszawa 2003.
 30. Nachhaltige Stadtentwiclung. SRL Beteiligung an HABITAT II PlanerIn 4/1996 SRL.
 31. Nachhaltige Stadtentwiclung In kleinen Stadten SRL Schriftenreihe 42. Mai 1997.
 32. Nachhaltige Stadt. Beitrage zur Urbanem Zukunftssicherung. SRL Schriftenreihe 47. 15 Juni 2000.
 33. Opinia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 4.10.2006r. dotycząca projektu ustawy o planowaniu przestrzennym (edycja 08.08.2006), GKUA, Warszawa, 04.10.2006 oraz Suplement do w/w Opinii GKUA pt. Rekomendacje, Warszawa 25.10.2006.
 34. Planowanie przestrzenne w krajach Unii Europejskiej. Seminarium TUP (maszynopis), 14 maja 2002. Warszawa 2002.
 35. Regulski J. O planowaniu przestrzennym. 13.08.2004.
 36. www.frdl.org.pl/main/komentarze.htm.
 37. Stanowisko Sekretariatu Krajowego „Habitat” w sprawie realizacji Agendy Habitat i stanu gospodarki przestrzennej w Polsce. Sekretariat Krajowy „Habitat”. 27.04.2006.
 38. Stanowisko ZG TUP w sprawie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Biuletyn Informacyjny ZG TUP Nr 1-2, styczeń-sierpień 1999.
 39. Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie planowania przestrzennego w polskich miastach i gminach, Samorząd Miejski nr6 (103), czerwiec 2004.
 40. The New Charter of Athens (prepared by the European Council of Town Planners), Dansk by plan, Copenhagen 1998.
 41. Towards s thematic strategy on the urban environment. European Commision. COM (2006) official Jurnal C98.
 42. Urbanistyka w dzianiu. Teoria I praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej pod red. T.Ossowicza i T. Zipsera. Biblioteka Urbanisty nr9 Warszawa 2006.
 43. World Summit on sustainable development. Johannesburg 2002.
 44. Wybrane problemy związane z projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. TUP, Warszawa kwiecień 1999.
Tags: Opinia


 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie