Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania

Article Index
Przestrzeń publiczna a jakość życia i zamieszkiwania
Karta Przestrzeni Publicznej
Rynkowy „produkt mieszkaniowy” a przestrzeń publiczna
Dokumenty europejskie
Wnioski legislacyjne
Wnioski końcowe
All Pages

Faktyczne obszary przestrzeni publicznej to zwykle rejony bardzo atrakcyjne i pozostające w centrum zainteresowania inwestorów nieruchomościowych, można więc założyć, iż są one celowo nie poddawane obligatoryjnej procedurze planistycznej, umożliwiającej wszystkim zainteresowanym partycypowanie w ich kształtowaniu. Są natomiast nazbyt często kształtowane / przekształcane przy pomocy arbitralnych decyzji administracyjnych (tj. obu rodzajów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), których wydawanie jest zasadniczo ograniczone przez wskazany wyżej przepis o obowiązku planistycznym. Stąd liczne ekspertyzy prawne interpretujące cytowany powyżej przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy, jako faktycznie nie wywołujący obowiązku sporządzania planów miejscowych dla obszarów przestrzeni publicznych…
A przecież ustawodawca wyraźnie stwierdził, że [w art. 15. ust 2. ustawy] „W planie miejscowym określa się obowiązkowo (m.in.): pkt 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; (…)”. Warto podkreślić, że takiego wymagania nie sformułowano w ustawie w odniesieniu do zawartości decyzji o warunkach zabudowy, co jest dodatkowym argumentem na rzecz poglądu, iż ustawodawca „zarezerwował” formułowanie warunków zabudowy i zagospodarowania obszarów przestrzeni publicznej wyłącznie dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak to wskazano powyżej – planów do obligatoryjnego sporządzania. 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie