Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Apel do Premiera Donalda Tuska

Systematycznie zmniejszają się gminne zasoby mieszkań dla mało i średnio zarabiających rodzin (NIK). Na przestrzeni lat 2007 – 2012 nastąpił prawie dwukrotny spadek tempa tego budownictwa. Podobne załamanie wystąpiło w budownictwie spółdzielczym. Zahamowana została działalność inwestycyjna Towarzystw Budownictwa Społecznego. Przez cały ten okres trwała też masowa, niekontrolowana wyprzedaż za bezcen mieszkań komunalnych. Młode rodziny startujące w dorosłe życie w przytłaczającej większości nie mają szans na zdobycie własnego dachu nad głową, co jest jednym z głównych powodów emigracji.. Nie ma skutecznych i długofalowych działań w sprawie rozwoju budowy mieszkań na wynajem. Budowa takich mieszkań jest szansą dla mniej zamożnych rodzin i stwarza możliwość przemieszczanie się za pracą. Według niedawnych badań CBOS 50% Polaków uważa, że największym problemem polskich rodzin jest brak perspektyw mieszkaniowych, a 75% badanych stwierdza, że jest to główna przyczyna drastycznego spadku urodzeń.
Trwa chaos w zabudowie przestrzennej i bezkarna grabież przestrzeni publicznej. Polskie przepisy regulujące procesy przygotowania i realizacji inwestycji są w dalszym ciągu przeregulowane i należą do najgorszych w Europie. Prace nad naprawą tego stanu przebiegają ślamazarnie i są nadmiernie upolitycznione. Umieszczenie problematyki budownictwa w ministerstwie transportu zepchnęło automatycznie problemy mieszkaniowe na margines.
Podjęcie spraw mieszkaniowych w expose Pana Premiera może stanowić ważny impuls do zmiany podejścia władz państwowych i samorządowych do problemów mieszkaniowych i zapowiedź pilnego podjęcia przez rząd prac nad przygotowaniem ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym porządkującej politykę mieszkaniową w horyzoncie kilkunastu lat.

 

Habitat for Humanity Poland

Izba Projektowania Budowlanego

Komitet Budownictwa przy Krajowej Izby Gospodarczej

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Polska Izba Gospodarcza TBS

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

POLSKIE OKNA I DRZWI – Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

Stowarzyszenie Deweloperów Polskich

Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw

Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce

Związek Zawodowy Budowlani

Kongres Budownictwa

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie