Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

21.09.2012 r. Sesja 4. Budowanie miasta

prowadzenie obrad: Grzegorz Buczek - Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Wygłoszone referaty (łącznie ok. 75 min.)

 • Anna Bajurska-Miałkos – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Nowy zakres odpowiedzialności Resortu TBiGM za kreowanie otoczenia prawnego oraz narzędzi prawnych dla (współ)budujących miasta”
 • Małgorzata Żurkowska – Główny Urbanista m. Lublina: „Rola konkursów architektoniczno-urbanistycznych w procesach miastotwórczych na przykładzie konkursu na rewitalizację obszaru Podzamcza w Lublinie”
 • Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu TUP SA – Inwestora Eko-Miasteczka Siewierz Jeziorna: „Metoda charette, jako płaszczyzna koordynacji interesów różnych uczestników budowania nowego miasta na terenach typu greenfield”
 • Michalina Wiczkowska – Członek Zarządu Celtic SA – Inwestora Nowego Miasta – Smart City Ursus: „Zmiany lokalnej polityki przestrzennej i tworzenie prawa miejscowego a rola inwestora nowego „miasta w mieście” na terenach typu brownfield”
 • Janusz Lipiński - Promotor projektów Nowe Miasto w Krakowie i Młode Miasto w Gdańsku: „Refleksje nt. doświadczeń przy przygotowaniu projektów typu „miasto w mieście” na śródmiejskich terenach pokolejowych i postoczniowych”

Wypowiedzi w dyskusji panelowej (łącznie ok. 45 min.)

 • Artur Celiński - Przedstawiciel Kongresu Ruchów Miejskich, Res Publica Nowa: „Współodpowiedzialność w budowaniu miasta – punkt widzenia aktywnych mieszkańców”
 • Krzysztof Chwalibóg - Przedstawiciel Zespołu Autorskiego projektu Polskiej Polityki Architektonicznej, Przewodniczący Polskiej Rady Architektury: „Określenie koniecznych narzędzi planowania i budowania spójnego miasta”
 • Maciej M. Mycielski - Moderator warsztatów urbanistycznych charette: „Miejsce urbanisty „między młotem a kowadłem” – kreacja czy moderowanie interesów”
 • Barbara Jezierska - Przedstawicielka Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”: „Organizacje pozarządowe jako partner lokalnych władz samorządowych w procesie miastotwórczym”

Dyskusja otwarta (ok. 30 min.)

- W dyskusji udział wzięli m. in.: Hubert Trammer, Bartłomiej Kolipiński, Adam Kowalewski, Sławomir Gzell oraz niektórzy autorzy referatów i wypowiedzi.
- Grzegorz A. Buczek – Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich: prowadzący, moderator dyskusji i podsumowujący IV. Sesję
- Bolesław Stelmach – Forum Kultury Przestrzeni: asesor

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie