Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności
Aktualności

Śląska przestrzeń „medialna”

Email Drukuj PDF

Zainteresowanie mediów tematami związanymi z działalnością TUP było deklarowane jako jeden z celów bieżącej kadencji Zarządu Oddziału Katowickiego naszego Towarzystwa i zadanie to udaje się z nadspodziewanym skutkiem realizować. Dziennikarze chętnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez TUP a jeszcze częściej zwracają się z prośbami o komentarze bieżących wydarzeń i dostrzeganych problemów. Należy dostrzec, że poziom merytoryczny materiałów informacyjnych w śląskich mediach jest znacznie wyższy od średniej krajowej, a częstość ich występowania i pozycja w ramówce może świadczy o tym, że tematy te są rozumiane i oczekiwane przez odbiorców. To dobrze wróży także naszej przestrzeni, skoro jej wartości stają się ważne dla społeczeństwa.

Więcej…
 

Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Katowickiego 4 grudnia 2010

Email Drukuj PDF

Obradujące 4 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Katowickiego TUP podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Oddziału do przygotowania i podpisania porozumienia z Południową Okręgową Izbą Urbanistów z siedzibą w Katowicach (POIU) oraz Oddziałem Katowickim Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w sprawie rezygnacji z własnego formalnego najmu i przekazania lokalu zajmowanego obecnie przez TUP na rzecz pozostałych wymienionych organizacji. Jednym z celów tego działania jest powiększenie pomieszczeń tych organizacji, dla efektywniejszego ich użytkowania w skoordynowanej działalności statutowej TUP, POIU i SARP.

Więcej…
 


Strona 29 z 29

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie