Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Białymstoku
Oddział Białystok

Wycieczka programowa do Kowna.

Email Drukuj PDF

W dniach 27-28 sierpnia 2022 r. grupa członków Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Białymstoku, wzięła udział w wycieczce programowej do Kowna. Kolumna czterech samochodów w sobotnie południe dotarła do centrum miasta. Zgodnie z przyjętym programem, zwiedzanie rozpoczęto od odwiedzenia budynku Banku Narodowego Litwy z eksponowaną tam w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Kaunas2022 instalacją autorstwa Yoko Ono, po drodze podziwiając kościół p.w. Św. Gertrudy. Spacer przez śródmieście pozwolił zapoznać się z rozwiązaniami urbanistycznymi dość nasyconej tkanki miejskiej, a także dziełami architektury modernistycznej międzywojennej stolicy Litwy. Podążając głównym deptakiem miasta, grupa odwiedziła Katedrę, rynek staromiejski oraz kościół p.w. Wniebowzięcia NMP nad brzegiem Niemna – najstarszą murowaną świątynię z początku XVI w. Na drugim brzegu rzeki poznaliśmy uroki punktu widokowego z ekspozycją na śródmieście. Wieczorna wędrówka zakończyła się w parku przy pozostałościach średniowiecznego zamku oraz na cyplu u brzegu rzeki Wilii wpadającej do Niemna.

Następnego dnia grupa odwiedziła Muzeum Narodowe im. Ciurlionisa, gdzie podziwiała m.in. buławę Króla Jana III Sobieskiego spod Wiednia. W dalszej kolejności odwiedziliśmy dzielnicę Zielona Góra z modernistycznym kościołem Zmartwychwstania Pańskiego. Ostatni etap pobytu, to przejazd przez dzielnicę Szańce i dalej przez zaporę na Niemnie do barokowego klasztoru w Pożajściu. Wyjazd zakończył się podsumowaniem przy kawie przy autostradzie w stronę granicy polskiej.

Podczas wyjazdu aura zdecydowanie dopisała, a uczestnicy podkreślali duże wrażenie, jakie zrobiło miasto, jego nietuzinkowe położenie, urbanistyka oraz zabytki.

B. Czarnecki

Więcej…
 

Wybory Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024

Email Drukuj PDF

Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku, podczas którego wybrano Prezesa, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024 w składzie:

 

Prezes:

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki

Wiceprezesi:

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

mgr inż. arch. Elżbieta Cukrowska

Sekretarz:

mgr inż. Emilia Klima

Skarbnik:

mgr inż. arch. Marta Ramotowska

Członkowie Zarządu:

mgr inż. Marek Fiedoruk

mgr inż. arch. Radosław Szymanowski

Komisja Rewizyjna:

mg inż. arch. Paweł Babul - Przewodniczący Komisji

mg inż. arch. Małgorzata Kwiatkowska-  z-ca Przewodniczącego Komisji

mg inż. arch. Tomasz Dąbrowski - Członek

Delegaci Oddziału na Walny Zjazd Delegatów TUP:

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

mgr inż. arch. Paweł Babul

mgr inż. arch. Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza

 

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku

Email Drukuj PDF

Zarząd Oddziału TUP w Białymstoku zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 1600 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. O. Sosnowskiego 11 sala 53 (parter przy hali).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom oddziału.

9. Wybór Prezesa Oddziału.

10. Ogłoszenie wyników wybory Prezesa.

11 Wybory Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Dyskusja.

14. Zamknięcie zebrania.

 

Relacje z XII Podlaskiego Forum Urbanistów

Email Drukuj PDF

XII Podlaskie Forum Urbanistów odbyło się 6 września 2019 r. w Centrum Integracji Europejskiej w Bielsku Podlaskim. Zakończyło się  "Inicjatywą Bielską 2019". Relacje z Forum zamieszczone pod poniższymi adresami:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/193219/Inicjatywa-Bielska--Zagrozony-jest-byt-niektorych-malych-i-srednich-miast

https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/26026-inicjatywa-bielska-2019-stanowisko-przyjete-na-podlaskim-forum-urbanistow-foto

Część prezentacji przedstawionych przez prelegentów można znaleźć w materiale zamieszczonym w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem:

http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/aktualnosc/podlaskie-forum-urbanist%C3%B3w-2019

 

XII PODLASKIE FORUM URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

XII PODLASKIE FORUMORGANIZATORZYPROGRAM

 


Strona 1 z 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie