Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Krakowie
Oddział Kraków

Konferencja Jubileuszowa TUP w Krakowie - podsumowanie

Email Drukuj PDF

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA
90-LECIA POWSTANIA TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W KRAKOWIE,
ZORGANIZOWANA PRZEZ KRAKOWSKI ODZIAŁ TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH.

11 października 2013 roku, w Krakowie, w Sali Senatu Politechniki Krakowskiej, w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 90-ciolecia Powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich odbyła się Jubileuszowa Konferencja zorganizowana przez Krakowski Odział TUP. Konferencja była poświęcona początkom Towarzystwa w Krakowie i jego działaczom – profesorom Wydziału Architektury PK, którzy wnieśli osobisty wkład w rozwój nauki i pozycję Wydziału Architektury w Krakowie i całej Polsce.

Konferencję zaszczycili swą osobą JM Rektor Politechniki Krakowskiej - prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Prodziekan Wydziału Architektury PK - dr hab. inż. arch. Agata Kantarek, prof. zw. dr hab. inż. arch. Witold Cęckiewicz, wielu cenionych profesorów, członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz osoby zainteresowane wspomnianą tematyką.

Wystąpienia objęły tematykę:
- powstania i początku Towarzystwa Urbanistów Polskich w okresie międzywojennym oraz udział w tej działalności środowiska krakowskiego, zaprezentowaną przez Prezes TUP o/Kraków, prof. Barbara Bartkowicz.
- w zakresie architektury: prof. Krzysztof Lenartowicz zaprezentował sylwetkę i działalność Profesora Józefa Gałęzowskiego a prof. Maciej Złowodzki - Profesora Juliusza Żórawskiego.
- w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i regionalnego: o Profesorze Tadeuszu Tołwińskim oraz Profesor Wandzie Pencakowskiej mówiła prof. Elżbieta Węcławowicz-Bilska a o Profesorze Zbigniewie Wzorku - prof. Elżbieta Kaczmarska.
- w zakresie Architektury Krajobrazu: prof. Maria Łuczyńska-Bruzda wspominała Profesora Zygmunta Nováka,
- w zakresie Nauk Pokrewnych: o Profesorze Michale Poczobutt-Odlanickim - prof. Tadeusz Bartkowicz, o Profesorze Walerym Goetlu mówił: dr inż. Piotr Chrząstowski, Profesora Antoniego Wrzoska wspominał natomiast: prof. Bronisław Kortus.

Na koniec podsumowano konferencję oraz przedstawiono współczesną działalność Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Galerię fotografii można obejrzeć tutaj

 

XLI Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

Email Drukuj PDF

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

VIII SPOTKANIU POŚWIĘCONYM OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP
W RAMACH OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW (XLI)

NA TEMAT

CO Z TĄ KOLEJĄ W POLSCE ?
NA TLE POLITYKI TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 13 listopada 2013 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00,
W SALI „N”, NA PARTERZE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 24

JEST TO PRZEDOSTATNIE SPOTKANIE ORGANIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO 90-LECIA TUP W ODDZIALE KRAKOWSKIM.

PROGRAM SPOTKANIA:

 • INFORMACJA O CENTRALNEJ KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 24-25 PAŹDZIERNIKA W WARSZAWIE ORAZ PRZEKAZANIE ODZNAK HONOROWYM CZŁONKOM TOWARZYSTWA

 • WPROWADZENIE DO TEMATU:   mgr inż. Stanisław ALBRICHT
  - Obecny stan oraz uwarunkowania modernizacji i rozwoju polskich kolei na tle Unii Europejskiej;
  - Majątek kolei (tereny, dworce, infrastruktura) szansą czy obciążeniem tej instytucji?

 • DYSKUSJA: Pytanie o współczesne znaczenie kolei dla gospodarki państwa i obywateli

 • PROWADZENIE OBRAD I DYSKUSJI:          prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 

Konferencja Jubileuszowa TUP w Krakowie

Email Drukuj PDF

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej, organizowanej w ramach obchodów
ROKU JUBILEUSZOWEGO 90-LECIA POWSTANIA TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
na temat:

„POCZĄTKI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W KRAKOWIE I JEGO DZIAŁACZE
– PROFESOROWIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK I ICH DZIEŁA”

organizowanej przy współpracy:
Instytutu Projektowania Miast i Regionów,
Instytutu Projektowania Urbanistycznego,
Instytutu Architektury Krajobrazu,
Zakładu Architektury Przemysłowej,
Katedry Architektury Użyteczności Publicznej
oraz
Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/Kraków

Patronat nad konferencją objęli:
JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,
Dziekan Wydziału Architektury PK, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich,
Wiceprezydent Miasta Krakowa, mgr inż. arch. Elżbieta Koterba

 

Konferencja odbędzie się w piątek, 11 października 2013 roku,
w Sali Senatu Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Więcej…
 

OTWARTE FORUM DYSKUSYJNE URBANISTÓW

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH, Zarząd Krakowskiego Oddziału pragnie zaprosić wszystkich Państwa do uczestnictwa w kolejnym cyklu spotkań OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW poświęconym problematyce obecnie opracowywanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Uzgodniona z Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego – Panem Jackiem Woźniakiem forma prezentacji planu obejmuje 3 spotkania o następującej tematyce i harmonogramie:

I. „UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – analizy i studia, wnioski i rekomendacje” – termin: 24 kwietnia 2013 r.

II. "IDEE I KONCEPCJA ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz zasady polityki przestrzennej” – termin: 8 maja  2013 r.

III. „POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE MAŁOPOLSKI W SKALI KRAJU I EUROPY jako determinanty rozwoju” – termin: 12 czerwca 2013 r.

Spotkania w ramach „FORUM” będą się odbywały w podanych terminach – jak zwykle we środy, o godzinie 18.00, w sali „N”, na parterze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24. Przypomnienie tematyki i terminu zostanie rozesłane pocztą elektroniczną w formie ZAPROSZENIA przed każdym spotkaniem. Pragnąc godnie uczcić ROK JUBILEUSZOWY TUP pogłębioną refleksją merytoryczną na temat kształtowania przestrzeni – zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy i udziału w organizowanych wydarzeniach.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie

 

Wyniki Konkursu Krakowskiego Oddziału TUP na najlepszą pracę dyplomową

Email Drukuj PDF

WYNIKI COROCZNEGO KONKURSU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
NA NAJLEPSZE MAGISTERSKIE PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

OBRONIONE NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

W 2012 ROKU

Jury obradowało 21 marca 2013 r. w składzie:

 1. Mgr inż. arch. Jerzy Grzymek - Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Dr inż. arch. Krystyna Paprzyca - PK
 3. Dr inż. arch. Bogusław Podhalański - PK
 4. Mgr inż. arch. Jacek Banduła – TUP
 5. Dr inż. arch. Piotr Langer - Sekretarz Sądu Konkursowego

Na konkurs złożono pięć prac dyplomowych. Wszystkie prace spełniały wymagane kryteria. W toku obrad Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom wszystkich złożonych prac konkursowych, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, jak i umiejętności warsztatowych. Po wnikliwych analizach Jury przyznało jedną nagrodę za pracę:

Temat pracy:               Balice jako układ urbanistyczny w metropolitalnej strukturze Krakowa
Autor:                         mgr inż. arch. Grzegorz GAJ
Promotor:                    prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
Współpromotor:            dr inż. arch. Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

Uzasadnienie:
- wszechstronność analiz stanu istniejącego, w tym występujących uwarunkowań i możliwości zagospodarowania obszaru, z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych;-
- kompleksowość opracowania obejmującego propozycje projektowe w skali miasta, szczególnie
w zakresie powiązań komunikacyjnych, a także rozwiązania szczegółowe. Zwraca uwagę szczegółowy opis proponowanych rozwiązań, w tym w zakresie wskaźników urbanistycznych;
- podjęcie ważnego i aktualnego dla Krakowa problemu przebudowy i zagospodarowania portu lotniczego w Balicach i jego otoczenia, z ukształtowaniem nowego zespołu urbanistycznego.

Jury nie przyznało innych nagród ani wyróżnień.

 


Strona 6 z 9

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie