Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search
Search Keyword: Total 27 results found.
Tag: Konkurs dyplomowy Ordering
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich w dniu 28 stycznia 2011 roku powołany został Sąd Konkursowy Dorocznej Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterską pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronionej w 2010 roku. W skład Sądu wchodzą:

przewodniczący Jury - prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Łódź) sędzia referent - dr inż arch. Tomasz Majda (Warszawa) członek Jury - prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz (Kraków) członek Jury - prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa (Gliwice) członek Jury - inż. Wojciech Mickiewcz (Warszawa) członek Jury - przedstawiciel Izby Urbanistów członek Jury - przedstawiciel ZG Stowarzyszenia Architektów Polskich członek Jury - przedstawiciel sponsora sekretarz konkursu - mgr inż. arch. kraj. Anna Jaworska
Thursday, 03 February 2011
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z urbanistyki i gospodarki przestrzennej obronione w 2009 r. odbyła się 16 października 2010 r. na Torwarze w Warszawie. Gospodarzem ceremonii były jesienne Targi MURATORA.  Ceremonii towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac - dostępna przez cały czas trwania Targów. Nagrody ufundowała kancelaria Clifford Chance.

 

Friday, 17 December 2010
(Oddział Katowice)
Najlepsza praca dyplomowa (2009)
There are no translations available.

Nasz Oddział już od 21 lat (1988) organizuje wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej konkurs na najlepszą pracę dyplomową z urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej dotyczącą obszaru województwa śląskiego. Patronat nad konkursem AD 2009 objął Marszałek Województwa Bogusław Śmigielski. Kwalifikacja prac i obrady jury odbędą się 10 listopada 2009 roku na Wydziale Architektury w Gliwicach, a uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w galerii Archibar pod siedzibą naszego Oddziału tradycyjnie - 4 grudnia - zapraszamy. Wystawa czynna będzie do 14 grudnia 2009 roku.

Thursday, 18 November 2010
(Oddział Katowice)
There are no translations available.

Podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem katowickim TUP a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach o współpracy przy organizacji Konkursu o Nagrodę za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. WST jest więc już drugą uczelnią, biorącą udział w Konkursie.

Do konkursu w WST w Katowicach dopuszczone są prace dyplomowe i kursowe (semestralne) z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, w szczególności dotyczące projektowania centrów miast, zespołów mieszkaniowych, terenów rekreacji, kształtowania przestrzeni publicznych, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zabytkowych dzielnic i miast, ochrony krajobrazu i rozwoju obszarów wiejskich a także innych zagadnień gospodarki przestrzennej  dotyczących zwłaszcza obszaru Województwa Śląskiego.

Monday, 15 November 2010
(Oddział Katowice)
There are no translations available.

Zarząd oddziału przyjął nowy regulamin Nagród Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Konkurs prac studenckich jest jedną z najdłużej trwających inicjatyw oddziału. Obecnie każdej edycji patronuje Marszałek Województwa. Poprzedni regulamin konkursu, z roku 1988, trochę się zdezaktualizował - np. przewidywał, że główna nagroda wynosi 100 tysięcy złotych (ach, te czasy...). Ale nie tylko to się zmieniło.

Sunday, 07 November 2010
(Oddział Katowice)
There are no translations available.

Zarząd Oddziału przyjął nowy Regulamin Nagród Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Konkurs ten to jedno z najtrwalszych osiągnięć naszego Oddziału. Od lat patronuje mu Marszałek Województwa. Dotychczasowy regulamin obowiązywał od 1988 roku. Wiele się jednak od tego czasu zmieniło. Choćby nagroda - regulaminowo wynosiła ona 100 tysięcy złotych. Ach, te czasy...

Sunday, 07 November 2010
There are no translations available.

Friday, 09 July 2010

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie