Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Walny Zjazd Delegatów TUP Download as iCal file
From Saturday, 12 September 2015 -  10:00
To Sunday, 13 September 2015 - 14:00
Hits : 938

Sprawozdanie władz naczelnych w kadencji 2012-15

PROGRAM XVII WZD TUP

SOBOTA, 12 września

godzina 10:00 SESJA INAUGURACYJNA
1. otwarcie Zjazdu przez Prezesa TUP
2. Powołanie Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu
3. Uczczenie pamięci członków TUP zmarłych po XV WZD
4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
5. Wystąpienie ustępującego Prezesa TUP
6. Wystąpienie gości Zjazdu
7. Przedstawienie uchwał Zarządu Głównego o nadaniu odznak honorowych
8. Wybory komisji zjazdowych

Przerwa na kawę

12:00 SESJA SPRAWOZDAWCZA
9. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych
10. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa
11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
12. Wystąpienie Przewodniczącego Rady TUP
13. Wystąpienie Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej
14. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności Zjazdu
15. Rozpatrzenie projektu uchwał o przyznaniu złotych odznak honorowych i nadaniu godności Członków Honorowych TUP
16. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Towarzystwa
17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu

Przerwa obiadowa

15:00 SESJA PROBLEMOWA
18. Wypowiedź wprowadzająca
19. Dyskusja
20. Wystąpienie Komisji Wyborczej
21. Wystąpienie kandydatów na Prezesa TUP
22. Wybory Prezesa TUP

Przerwa na kawę

23. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa TUP
24. Wystąpienie nowego Prezesa TUP
25. Wystąpienie Komisji Wyborczej - zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego
26. Wybory członków Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego

NIEDZIELA, 13 września

9:30 SESJA PROBLEMOWA
27. Ogłoszenie wyników wyborów członków ZG, Rady TUP, GKR, Sądu Koleżeńskiego
28. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał
29. Dyskusja nad projektami uchwał
30. Głosowanie nad projektami uchwał

Przerwa na kawę - zebrania konstytuujące władze naczelne TUP

12:00 SESJA KOŃCOWA
31. Informacje o sposobie ukonstytuowania się Zarządu Głównego, GKR, Sądu Koleżeńskiego oraz wyborze Przewodniczącego Rady TUP
32. Sprawy wniesione przez Delegatów i władze naczelne Towarzystwa
33. Zamknięcie Zjazdu

Obiad

Location : Aula 1 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie