Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Polskie Regiony 2020+ Warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych Download as iCal file
From Monday, 23 November 2015 -  10:00
To Tuesday, 24 November 2015 - 15:30
Hits : 461

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN):

Uczestnicy (max. 90-100 osób):

Członkowie KPZK PAN

Przedstawiciele samorządów województw odpowiedzialni za politykę regionalną oraz regionalne obserwatoria terytorialne

Przedstawiciele MIiR

Dzień 1, 23 listopada 2015 r.

10:00

Wyjazd z Warszawy

11:00-11:30

Przyjazd i zakwaterowanie

11:30-12:00

Powitanie i wstęp do pracy warsztatowej

Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Przewodniczący KPZK PAN

12:00-13:30

Warsztaty – część pierwsza (cztery równoległe sesje):

Grupa 1. Zagadnienia prawne i finansowe – przegląd i kierunki zmian

Prowadzący:

Pani Dorota Chlebosz, Dyrektor Departamentu Prawnego, MIiR (tbc).

Pan Robert Dzierzgwa, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Przedstawiciel KPZK PAN

 

Grupa 3. Wymiar terytorialny w polityce rozwoju

Prowadzący:

Pan Daniel Baliński, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Przedstawiciel KPZK PAN

Grupa 2. Integracja systemu planowania przestrzennego i strategicznego

Prowadzący:

Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, KPZK PAN (tbc)

 

Grupa 4. Rola miast w polityce regionalnej Moderator: Przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej, MIiR Przedstawiciel KPZK PAN

13:30-14:30

Obiad

14:30-16:00

Warsztaty – część druga (cztery równoległe sesje):

Grupa 1. Zagadnienia prawne i finansowe – przegląd i kierunki zmian

Prowadzący:

Pani Dorota Chlebosz, Dyrektor Departamentu Prawnego, MIiR (tbc).

Pan Robert Dzierzgwa, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Przedstawiciel KPZK PAN

 

Grupa 3. Wymiar terytorialny w polityce rozwoju

Prowadzący:

Pan Daniel Baliński, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Przedstawiciel KPZK PAN

Grupa 2. Integracja systemu planowania przestrzennego i strategicznego

Prowadzący:

Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, KPZK PAN (tbc)

 

Grupa 4. Rola miast w polityce regionalnej Moderator: Przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej, MIiR Przedstawiciel KPZK PAN

19:00

Kolacja

Dzień 2, 24 listopada 2015 r.

 

od 8:30

Śniadanie

10:00-10:45

Powitanie

Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

10:45-12:45

Prezentacja wyników prac grup warsztatowych przez moderatorów

Dyskusja

12:45 – 13:15

Wymeldowanie z pokoi i przerwa kawowa

13:15 – 14:15

Sformułowanie propozycji listy badań i analiz zasilających debatę nad krajową polityką regionalną

Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Prowadzący:

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, KPZK PAN (tbc)

Pani Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

14:15 – 14:30

Podsumowanie

Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, MIiR

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Przewodniczący KPZK PAN

14:30 – 15:30

Obiad i wyjazd

Zakres tematyczny grup warsztatowych

1. Zagadnienia prawne i finansowe – przegląd i kierunki zmian:

 • ramy prowadzenia polityki rozwoju (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych 2014-2020, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o rewitalizacji, ustawy samorządowe, inne)

 • realizacja celów dokumentów strategicznych w przepisach ustaw regulujących kwestie z zakresu polityki rozwoju (system zarządzania polityką rozwoju, rozwiązania dotyczące usprawnienia systemu planowania przestrzennego)

 • finansowanie polityki regionalnej (analiza źródeł finansowych, ocena terytorializacji wydatków sektorowych, racjonalizacja systemu finansowania samorządów terytorialnych)

 • wnioski i rekomendacje na przyszłość

2. Integracja systemu planowania przestrzennego i strategicznego:

 • wyzwania zintegrowanego planowania (uwarunkowania, ocena funkcjonującego systemu zarzadzania polityką rozwoju, wymagania stojące przed instytucjami i partnerami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju w wieloszczeblowym systemie zarządzania)

 • metody zintegrowanego planowania (propozycje rozwiązań systemowych z rozróżnieniem wszystkich poziomów zarządzania, zakres hierarchizacji i elastyczności),

 • praktyczne zastosowania zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego – przykłady

3. Wymiar terytorialny w polityce rozwoju:

 • obszary strategicznej interwencji a obszary funkcjonalne – ocena funkcjonowania obecnego systemu

 • sposoby uwzględnienia wymiaru terytorialnego na poziomie operacyjnym (instrumenty przyporządkowane dla OSI, analiza efektywności wybranych rozwiązań)

 • wnioski i rekomendacje na przyszłość

4. Rola miast w polityce regionalnej:

 • krajowa polityka miejska i jej relacje z politykami miejskimi w regionach (relacje pomiędzy nimi i z polityka regionalną, odpowiedzialność poszczególnych stron, podział kompetencji)

 • instrumenty służące realizacji krajowej polityki miejskiej

 • miejskie obszary funkcjonalne – dokąd dążymy (ich podmiotowość, delimitacja, zarządzanie, instrumenty wspierające, ZIT a MOFOW)

 • wnioski i rekomendacje na przyszłość

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie