Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
XVIII Walny Zjazd Delegatów TUP w Gdańsku Download as iCal file
From Saturday, 23 June 2018 -  09:00
To Sunday, 24 June 2018 - 15:00
Hits : 2267

23 czerwca 2018 (sobota)

9.00  Rejestracja Delegatów

10.00  Sesja Inauguracyjna

1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa TUP
2. Powołanie Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu
3. Uczczenie pamięci członków TUP zmarłych po XV WZD
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wystąpienie ustępującego Prezesa TUP
6. Wystąpienie gości Zjazdu
7. Przedstawienie uchwały Zarządu Głównego o nadaniu odznak Honorowych TUP
8. Wybory komisji zjazdowych

12.00  Przerwa na kawę

12.20  Sesja Sprawozdawcza

9. Informacja o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych
10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TUP
11. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa
12. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego
13. Wystąpienie Przewodniczącego Rady TUP
14. Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
15. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad
16. Przedstawienie sylwetek oraz rozpatrzenie projektu uchwały o nadaniu godności Członków Honorowych TUP
17. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Towarzystwa
18. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu

15.00  Przerwa obiadowa

16.00  Sesja Wyborcza

18. Wystąpienie Komisji Wyborczej ? przedstawienie kandydatów na Prezesa TUP
19. Wystąpienie kandydatów na Prezesa TUP
20. Pytania do kandydatów
21. Wybory Prezesa TUP

17.30  Przerwa na kawę

23. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa TUP
24. Wystąpienie nowego Prezesa TUP
25. Wystąpienie Komisji Wyborczej ? zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego
26. Wybory członków Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego

20.00 - 21.00  Kolacja;

24 czerwca 2018 (niedziela)

9.30  Sesja Problemowa: Program działań TUP

27. Ogłoszenie wyników wyborów członków ZG, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego
28. Przestawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał
29. Dyskusja nad projektami uchwał
30. Głosowanie na projektami uchwał

11.30  Przerwa na kawę; Zebranie konstytuujące ZG, GKR, Rady TUP i Sądu Koleżeńskiego

12.00  Sesja Końcowa

31. Informacje o sposobie ukonstytuowania się Zarządu Głównego, GKR i Sądu Koleżeńskiego oraz wyborze Przewodniczącego Rady TUP
32. Sprawy wniesione przez Delegatów i władze naczelne Towarzystwa
33. Zamknięcie Zjazdu

13.00 - 14.00  Lunch

 

Sprawozdanie Władz

Location : Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie