Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Konkurs o Nagrodę Ministra za osiągnięcia twórcze Download as iCal file
Sunday, 30 June 2019, 08:00
Hits : 539

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem konkursu w dziedzinie planowani i zagospodarowania przestrzennego są:

  • koncepcje architektoniczo - urbanistyczne przestrzeni publicznej/miejskiej/zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeby ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeby ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty miejscowych planów rewitalizacji realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeby ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego;
  • projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa.

Przedmiotem konkursu mogą być osiągnięcia twórcze jeśli zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od sporządzenia (w przypadku koncepcji) lub przyjęcia (w pozostałych przypadkach).

Pełna treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. In i Roz. z 2018 r. poz. 28, poz. 42. 42 i z 2019 r. poz. 13)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej MIiR

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie