XI Podlaskie Forum Urbanistów. Trzecie wydanie Polskiej Polityki Architektonicznej

piątek, 24 sierpnia 2018 08:52 Jerzy Tokajuk
Drukuj

Trzecie wydanie POLSKIEJ POLITYKI ARCHITEKTONICZNEJ koncentruje się na jakości przestrzeni, w której żyjemy, dlatego publikacja jest zaadresowana przede wszystkim do samorządów terytorialnych, patronując bezpośredniemu zaangażowaniu użytkowników i twórców swego otoczenia.

Jest  to zgodne z prawem i logiczne, lecz jak widać niewystarczające - powszechna jest bowiem krytyka tego jak planujemy, budujemy i jak szanujemy przestrzeń - nasze dobro.
Bezpośrednie zaangażowanie stanowi niewątpliwy potencjał, ale wymaga zarządzania i działania opartego na wiedzy oraz umiejętności profesjonalistów. Być może wówczas z tej dynamiki powstanie ład dający efekty społeczne i gospodarcze.
Obowiązujące ustawy mówią o ładzie przestrzennym i zrównoważonym rozwoju. Nie można jednak polegać tylko na regulacjach prawnych. Różnorodność zadań wskazuje na konieczność przemyślanego, wszechstronnego działania, zależnego od zmiennych uwarunkowań materii i oczekiwań ludzi - temu ma służyć polityka architektoniczna.
Prezentowana publikacja skupiła się na zagadnieniach uznanych przez autorów za istotne, a indywidualne rozważenie problemów stanowi skuteczną inspirację do rozwiązań własnych, związanych z potrzebami miejsca i czasu.

 

Zapraszamy na prezentację i dyskusję.

program | plakat