Opinia TUP w sprawie projektu ustawy ozppr

Thursday, 25 April 2019 17:18 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.


Opinia Towarzystwa Urbanistów Polskich w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:

Pismo

Załącznik

Tags: Opinia