XXVI EDYCJA KONKURSU „MOJA WIELKOPOLSKA” – WYNIKI

Sunday, 19 March 2017 11:20 Witold Andrzejczak
Print
There are no translations available.

XXVI edycja konkursu „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona.

 

Konkurs został objęty potrójnym Patronatem Honorowym – Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

W tegorocznej edycji ocenie poddano 7 prac dyplomantów z roku akademickiego 2015/2016 reprezentujących 4 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęły 3 prace z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2 prace z Politechniki Poznańskiej oraz pojedyncze prace z Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Artystycznego.

 

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r.  w następującym składzie:

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Pan Tomasz Małyszka, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać jedną nagrodę oraz dwa wyróżnienia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

NAGRODA – Pan MARCIN SZELEJAK, za pracę „Krajobraz epoki antropocenu. Koncepcja zagospodarowania terenu odkrywki węgla brunatnego Jóźwin II B w Kleczewie”, wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa, pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei i asystenta promotora dr inż. arch. Tomasza Piwińskiego. Nagrodę pieniężną w wysokości 4000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

I WYRÓŻNIENIE – Pani MIRIAM KAŹMIERCZAK, za pracę „Koncepcja kształtowania i ochrony krajobrazu jako element odnowy wsi Tomice”, wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 2500 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

II WYRÓŻNIENIE – Pani ALICJA SZYMANIAK, za pracę „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obszar ul. Czechosłowackiej, Przełęcz”, wykonaną na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Architektury, pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Macieja Janowskiego. Nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi w dniu 10 lutego 2017 r. podczas X konferencji „Dzień Urbanisty”, organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów „Budma 2017” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Sąd Konkursowy zarekomendował pracę Pana Marcina Szelejaka do publicznej prezentacji podczas ww. uroczystości.

Kapituła konkursu gratuluje Autorom nagrodzonych prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i władz uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

Sekretarz organizacyjny XXVI edycji konkursu „Moja Wielkopolska”

mgr Elżbieta Piotrowska

 

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego