VII EDYCJA KONKURSU "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE"

Wednesday, 25 October 2017 21:00 Witold Andrzejczak
Print
There are no translations available.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu ogłasza VII edycję konkursu pod hasłem "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce". Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce. Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką wartością: społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

 

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe. Termin zgłaszania realizacji upływa dnia 31 grudnia 2017 r.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu zwróciło się z prośbą o objęcie konkursu Patronatem Honorowym do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji XI "Dzień Urbanisty" organizowanej w ramach targów "BUDMA 2018" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela Sekretarz VII edycji konkursu kol. Magdalena Trzpil.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin VII edycji konkursu "Najlepiej zagospodarowana..."

Załącznik do regulaminu - formularz zgłoszeniowy