XXVIII EDYCJA KONKURSU "MOJA WIELKOPOLSKA" - WYNIKI

niedziela, 09 grudnia 2018 22:55 Witold Andrzejczak
Drukuj

XXVIII edycja konkursu "Moja Wielkopolska" na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona.

Konkurs został objęty potrójnym Patronatem Honorowym - Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

W tegorocznej edycji ocenie poddano 5 prac dyplomantów z roku akademickiego 2017/2018 reprezentujących 3 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęła 1 praca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 3 prace z Uniwersytetu Artystycznego oraz 1 praca z Politechniki Poznańskiej.

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018 r. w następującym składzie:

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Pan Tomasz Małyszka, zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać nagród. Przyznano  natomiast dwa wyróżnienia I stopnia i jedno wyróżnienie II stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

 

WYRÓŻNIENIA I STOPNIA

Pani AGNIESZKA BIEDALAK za pracę magisterską "Człowiek, natura i miasto w zrównoważonym projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym. Projekt miejsca do życia i uprawy roślin jadalnych w mieście. Stara Rzeźnia w Poznaniu", wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

Pan FILIP KRZYSZTOF WALKOWIAK za pracę magisterską "Dziedzictwo krajobrazu a kształtowanie przestrzeni: koncepcja zagospodarowania obszarów wiejskich w rejonie Pyzdr", wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Prof. UAP Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

 

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA

Pan KONSTANTY KOSMA MIKOŁAJCZAK za pracę inżynierską "Projekt urbanistyczny małego osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Cukrownia Gosławice", wykonaną na Politechnice Poznańskiej, pod kierunkiem naukowym dr inż. arch. Agaty Gawlak. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann oraz w wysokości 1000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi w dniu 14 lutego 2019 r. podczas konferencji XII "Dzień Urbanisty", organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów "Budma 2019" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Sąd Konkursowy zarekomendował do publicznej prezentacji w formie wystawy dwie prace z wyróżnieniami I stopnia Pani Agnieszki Biedalak i Pana Filipa Krzysztofa Walkowiaka oraz pracę Pani Agnieszki Biedalak do omówienia podczas ww. uroczystości.

Kapituła konkursu gratuluje Autorom nagrodzonych prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i Władz Uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

 

Sekretarz organizacyjny XXVIII edycji

konkursu im. Lidii Wejchert "Moja Wielkopolska"

mgr Elżbieta Piotrowska


Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego