XXIX EDYCJA KONKURSU "MOJA WIELKOPOLSKA" - WYNIKI

sobota, 14 grudnia 2019 11:57 Witold Andrzejczak
Drukuj

XXIX edycja konkursu "Moja Wielkopolska" na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym - Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.

W tegorocznej edycji ocenie poddano 6 prac dyplomantów z roku akademickiego 2018/2019 reprezentujących 4 poznańskie publiczne uczelnie wyższe. Na konkurs wpłynęła 1 praca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1 praca z Uniwersytetu Artystycznego, 2 prace z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 2 prace z Politechniki Poznańskiej.

Sąd Konkursowy obradował na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r.  w następującym składzie:

  • mgr inż. arch. Ewa Pietz - przewodnicząca,
  • mgr Iwona Ludwiczak,
  • dr inż. arch. Kazimierz Wejchert,
  • mgr inż. arch. Filip Koczorowski,
  • mgr Elżbieta Piotrowska.

W posiedzeniu Sądu Konkursowego uczestniczył ponadto przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Kierownik Działu Inwestycji i Planowania Przestrzennego - Pan Łukasz Michalski i przedstawicielka Architekta Miasta Poznania - Pani Katarzyna Andrzejewska. Jedną z opinii przygotował mgr inż. Andrzej Billert, który nie brał udziału w obradach Sądu Konkursowego.

Sąd Konkursowy postanowił nie przyznawać nagród. Przyznano  natomiast jedno wyróżnienie I stopnia, dwa wyróżnienia równorzędne II stopnia i jedno wyróżnienie III stopnia. Nie przyznano nagrody im. Lidii Wejchert za najlepiej wykreowaną przestrzeń publiczną.

 

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA

Pani KLAUDIA GOŁASZEWSKA i Pan MAREK GRODZICKI za pracę magisterską "Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna poznańskiej ściany zachodniej Skyline Challenge, MTP", wykonaną na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Architektury w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz-Sipińskiej i dr hab. inż. arch. Stanisława Sipińskiego. Nagrodę pieniężną dla autorów pracy w wysokości 3000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

WYRÓŻNIENIA II STOPNIA

Pan ŁUKASZ SPYCHAJ za pracę magisterską "Koncepcja kształtowania Przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wykorzystanie potencjału miejsca i równoważenie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych", wykonaną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Architektury i Wzornictwa, pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei. Nagrodę pieniężną dla autora pracy w wysokości 2000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

Pan PATRYK ANTOSZEWSKI za pracę magisterską "Projekt zagospodarowania terenu dawnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Poznaniu", wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem naukowym dr inż. Dariusza Świerka. Nagrodę pieniężną dla autora pracy w wysokości 2000 złotych ufundował Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

 

WYRÓŻNIENIE III STOPNIA

Pani ANETA SZUBA za pracę magisterską "Koncepcja zagospodarowania terenu likwidowanego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Poznaniu", wykonaną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod kierunkiem naukowym dr inż. Michała Krzyżaniaka. Nagrodę pieniężną  dla autorki pracy w wysokości 1000 złotych ufundował Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

 

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi w dniu 7 lutego 2020 r. podczas konferencji XIII "Dzień Urbanisty", organizowanej przez Oddział TUP w Poznaniu w ramach targów "Budma 2020" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Sąd Konkursowy zarekomendował do publicznej prezentacji w formie wystawy pracę
z wyróżnieniem I stopnia Pani Klaudii Gołaszewskiej i Pana Marka Grodzickiego oraz pracę z wyróżnieniem II stopnia Pana Łukasza Spychaja podczas ww. konferencji Dnia Urbanisty w dniach 6-7 lutego 2020 roku.

Kapituła konkursu gratuluje Autorom wyróżnionych prac. Życzymy satysfakcjonujących efektów w pracy na rzecz gospodarowania przestrzenią. Wyrazy uznania kierujemy również do Promotorów i Władz Uczelni, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i naukowej.

 

Sekretarz organizacyjny XXIX edycji

konkursu im. Lidii Wejchert "Moja Wielkopolska"

mgr Elżbieta Piotrowska

 

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.
Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego