Zapisy na kurs GIS

Monday, 18 April 2011 03:33 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

Tylko do końca kwietnia 2011 roku przyjmowane są zgłoszenia na kurs podstawowy GIS (systemów informacji geograficznej), organizowany w ramach „Akademii GIS” prowadzonej przez katowicki Oddział TUP. Pozwoli on nauczyć się posługiwania komputerowymi programami GIS w planowaniu i profesjonalnych analizach. Odbiorcami szkolenia mają być praktycy, działający na rzecz jednostek administracyjnych województwa śląskiego: urbaniści, pracownicy wydziałów związanych z rozwojem przestrzennym, geodezją, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na stronie Akademii GIS (www.akademiagis.pl) lub telefonicznie w katowickim Oddziale Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dla członków Oddziału kurs jest bezpłatny. Pozostali uczestnicy również nie ponoszą kosztów o ile spełniają kryteria pracy na rzecz jednostek administracyjnych województwa śląskiego. Opis indywidualnej sytuacji w tym względzie należy podać w formularzu zgłoszenia w rubryce 'uwagi'.

Należy się pospieszyć, gdzyż zainteresowanie jest duże - w ciagu pierwszych 24 godzin zapisów obsadzono połowę dostępnych miejsc. Ostateczne kwalifikacja nastąpi po weryfikacji spełnienia kryteriów, ale koleność zgłoszeń będzie miała kluczowe znaczenie. O wynikach kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.

►►►formularz elektroniczny zgłoszenia na kurs

Kurs pilotażowy rozpocznie się 12 maja 2011 roku. Skierowany jest on do osób nie posiadających większego lub wręcz żadnego doświadczenia w posługiwaniu się techniką GIS. Jedynym wymogiem są podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz spełnienie wymogów organizacyjnych. Kurs odbywać się będzie w formie 5-ciu sesji w odstępach tygodniowych oraz z sesji zamykającej w dniu 30 czerwca 2011. Po zakwalifikowaniu obecność na ćwiczeniach będzie obowiązkowa. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, edukacyjną czasową wersję pełnego oprogramowania GIS oraz dostęp do strony e-learningowej. Podczas kursu będą posługiwać się własnym komputerem (laptop). Uczestnicy kursu, którzy nabędą minimum umiejętności przewidzianych w programie szkolenia, uzyskają certyfikat Towarzystwa Urbanistów Polskich.

►►►do pobrania szczegółowy opis kursu - syllabus

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą opanować podstawy obsługi aplikacji GIS. Dostarcza podstawowej wiedzy na temat Systemów Informacji Geograficznej (GIS), wyjaśnia do czego służy system typu GIS i na przykładzie aplikacji Christine-GIS uczy jak posługiwać się GIS-em w praktyce. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi funkcjami GIS oraz uzyskują wiedzę umożliwiającą korzystanie z różnorodnych danych GIS. Dowiadują się także jakie zalety wynikają ze stosowania systemów typu GIS.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy dokonują wizualizacji danych geograficznych, tworzą mapy, definiują zapytania do baz danych, wykonują analizy przestrzenne z wykorzystaniem podstawowych narzędzi do analiz przestrzennych. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, wraz z umiejętnościami praktycznymi. Będzie to wiedza wystarczająca do tego aby samodzielnie przygotować własny projekt, przetworzyć dane, przeprowadzić analizy przestrzenne.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu, także osoby w wieku powyżej 60 lat. Polecamy też odwiedzanie, jeszcze nie w pełni funkcjonalej, nowej strony internetowej Akademii GIS – także poprzez wizytówkę w prawej kolumnie witryny Oddziału Katowickiego.