Wizyta gości z Royal Town Planning Institute

Thursday, 18 November 2010 19:12 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

W dniach 5-12 maja 2009 r. gościliśmy grupę angielskich planistów reprezentujących Royal Town Planning Institute z regionu Północno-Wschodniej Anglii. Przyjęcie delegacji angielskiej i zorganizowanie interesującego programu pobytu było możliwe jedynie dzięki zaangażowaniu Koleżanek i Kolegów. Sądząc z reakcji odwiedzających nas gości, pokazaliśmy Polskę, Region Górnośląski, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz nas samych, zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polskich - z jak najlepszej strony.

Wizyta angielskich planistów stała się okazją do ponownego przemyślenia przez nas samych spraw dotyczących planowania przestrzennego, zawodu planisty i edukacji planistów. Znalazło to swój wyraz w pierwszym polsko-angielskim seminarium Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej pt.: "Kształcenie dla planowania przestrzennego i rozwoju miast", które odbyło się w Szczyrku w dniach 8-10 maja. 9 maja 2009 roku odbył się pierwszy Piknik Urbanistyczny, którego gośćmi pikniku byli również koledzy z Anglii.

Nawiązane osobiste kontakty z angielskimi planistami oraz odbyte rozmowy i dyskusje seminaryjne, pozwolą nam wszystkim lepiej rozumieć stojące przed nami współczesne wyzwania i lepiej rozumieć zadania, które należy podjąć dla sprostania tym wyzwaniom.

Dziękujemy koledze Zbyszkowi Kamińskiemu za świetne przygotowanie i organizację tej wizyty, a Koleżankom i Kolegom za współpracę w jej realizacji.