Oddział w Łodzi - Zarząd

Wednesday, 23 June 2010 11:31 Biuro Zarządu
Print
There are no translations available.

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO W KADENCJI 2021-2024

Prezes

dr hab. Dominik Drzazga

Wiceprezes

dr Bartosz Bartosiewicz

Sekretarz

mgr inż. arch. Adriana Sowała

Skarbnik

mgr inż. arch. Gabriel Ferliński

Członkowie Zarządu

dr inż. arch. Maria Dankowska

dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik

dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas