Zarząd Główny

Tuesday, 11 May 2010 16:43 Admin -
Print

President

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Vice Presidents

mgr inż. arch. Grzegorz Buczek

dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Secretary General / Treasurer

dr inż. arch. Tomasz Majda

Members of the Board

prof. dr arch. Nina Juzwa

dr inż. arch. Tadeusz Kmieć

dr arch. Danuta Kochanowska

mgr Bartłomiej Kolipiński

mgr inż. arch. Ewa Krakowska

mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska

dr inż.arch. Izabela Mironowicz

mgr Barbara Pujdak

mgr inż. arch. Piotr Sobczak