Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku 18.11.2021 r.

Wednesday, 24 November 2021 09:56 Marta Ramotowska
Print
There are no translations available.

Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku, podczas którego wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Prezes

dr hab. inż. arch. Bartosz Jarema Czarnecki

Wiceprezes

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

mgr inż. arch. Elżbieta Cukrowska

Sekretarz

mgr inż. Emilia Klima

Skarbnik

mgr inż. arch. Marta Ramotowska

Członkowie Zarządu

mgr inż. Marek Fiedoruk

mgr inż. arch. Radosław Szymanowski