Oddział w Jeleniej Górze - Komisja Rewizyjna

Thursday, 09 September 2010 11:26 Biuro Zarządu
Print
There are no translations available.

Przewodniczący

Jerzy Ładysz

Z-ca przewodniczącego

Anna Podworska-Michalak

Członkowie

Magdalena Kwasiuk