Oddział w Jeleniej Górze - Komisja Rewizyjna

czwartek, 09 września 2010 11:26 Biuro Zarządu
Drukuj

Przewodniczący

Jerzy Ładysz

Z-ca przewodniczącego

Anna Podworska-Michalak

Członkowie

Magdalena Kwasiuk