KPP2012 - Białystok

środa, 11 kwietnia 2012 15:35 Tomasz Majda
Drukuj

Zgłaszający: O. TUP w Białymstoku

Podmiot władający:
Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku,
Urząd Miejski w Białymstoku,
15-950 Białystok,
ul. Słonimska 1,

Adres przestrzeni:
Białystok ul. Akademicka/Legionowa/Mickiewicza

Uzasadnienie: Udana rewaloryzacja przestrzeni zabytkowej, nawiązująca do historycznego pierwowzoru.

Inwestycja obejmowała roboty budowlane i instalacyjne polegające na: wykonaniu 4 fontann i budynku przepompowni wody wraz z instalacjami sanitarnymi, instalacjami technologii fontann i instalacjami elektrycznymi, wykonaniu części trejażowej Pawilonu Pod Orłem, rewaloryzacji muru oporowego, wykonaniu balustrady i ławek z piaskowca, wykonaniu przyłączy wodociągowych, kanalizacji deszczowej, systemu nawadniania, instalacji elektrycznych i iluminacji, przebudowie dróg i alejek, posadowieniu rzeźb w alei głównej. Wykonanie szaty roślinnej: parterów haftowanych (z fontannami i bez fontann), rabat brzeżnych, szpaleru grabowego, roślin oranżeriowych.

Termin zakończenia 30 czerwca 2011r.