Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 13/03/2023 z dnia 17 marca br. zostaliście członkami Komisji ds. cyfryzacji systemu planowania. W związku z powyższym w imieniu Prezes TUP Kol. Tomasza Majdy, chciałabym zorganizować pierwsze spotkanie on-line, podczas którego Komisja będzie mogła uzgodnić strukturą organizacyjną. Proszę za tym o wskazanie dogodnych dla siebie godzin do północy 19.05.2023 r. poprzez formularz umieszczony poniżej:

Uchwała dostępna jest po zalogowaniu na stronę tup.org.pl w zakładce uchwały lub bezpośrednio pod adresem: https://tup.org.pl/wp-content/uploads/uchwala_nr_13I03I2023.pdf