Konkurs na artykuły na temat “Opowiedzialni za miasto”

Kongres Urbanistyki PolskiejU W A GA ! !
KONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został przedłużony do końca sierpnia.

TEKST o objętości do 10 stron A4
(Times New Roman 12 pt, pojedyncza interlinia)
należy nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2012 roku, na adres: kongres@tup.org.pl