Konkurs na najlepszą zagospodarowaną przestrzeń publiczną

Od 2007

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Pierwsza, ogólnopolska edycja tego konkursu odbyła się w 2007 roku z inicjatywy Prezesa Tadeusza Markowskiego. Począwszy od 2008 roku współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich. 

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy do II etapu konkursu

Wyłącznie dla uczestników zakwalifikowanych w I edycji konkursu


XVI Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2022

Kurator wystawy - dr. inż. arch. Anna Aneta Tomczak

XVI Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Fotorelacja z Gali Jubileuszowej Konkursu na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Polsce edycje 2020 – 2021 – 2022

Przy wykorzystaniu zdjęć należy opatrzeć je podpisem ©TUP