Konstrukcja IV Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie 2012

Do pobrania broszura kongresowa: str: 1-42-3

Rada Programowa IV Kongresu Urbanistyki Polskiej na posiedzeniach 20 kwietnia i 25 maja 2011 r. dyskutowała i przyjęła ramowe założenia Kongresu. Ustalono, że dwudniowe wydarzenie zostanie podzielone na sesje plenarne o strukturze odpowiadającej przyjętym wcześniej tezom – według “aktorów” odpowiedzialnych za miasto. Każda z sesji będzie prowadzona przez wybranych referentów.

  • Przyjęto, że Kongres poprzedzony zostanie sesją międzynarodową, zorganizowaną we współpracy z International Society Of City And Regional Planners, następnie będą miały miejsce sesje:
  • Sesja Urbanistyczna o roboczym tytule “Czy urbaniści wiedzą lepiej?”
  • Sesja Miasto i pieniądze o odpowiedzialności organizacji i instytucji finansowych i finansowych aspektach rozwoju miasta
  • Sesja Budowanie Miasta o odpowiedzialności developerów, o przyczynach udanych i nieudanych realizacji
  • Sesja Rządzący i Rządzeni – władze miasta a organizacje pozarządowe i mieszkańcy
  • Forum otwarte “Hyde Park” – całkowicie otwarte, ale moderowane forum obywatelskie

Kongresowi towarzyszyć mają wystawy posterowe, w tym prezentujące wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.