Wnioski o nadanie odznaczeń państwowych - głosowanie ZG

Wszystkie pola są formularza są obowiązkowe. 

Członków Zarządu Głównego, którzy są predestynowani do otrzymania odznaczenia Państwowego uprasza się o wybranie opcji „wstrzymuję się”, dla swojej osoby

Dla wniosków Kol. Bogusława Bogacza oraz Kol. Katarzyny Ujmy-Wąsowicz zgodnie z ustaleniami ostatniego zebrania ZG w polu uwagi, proszę o przesłanie propozycji odznaczenia po zapoznaniu się z wnioskami. 

Formularz głosowania