Porozumienie w sprawie organizacji Kongresu

30 września 2010 r. zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Towarzystwa Urbanistów Polskich z Gminą Lublin przy organizacji IV Kongresu Urbanistyki Polskiej we wrześniu 2012 r.

niedziela, 12 grudnia 2010