PROGRAM: MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI – ELASTYCZNE PLANOWANIE

Program konferencji
Miejsce obrad: Aula, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12 Gdańsk
Czwartek, 1.12
Wykład wprowadzający
9.15 – 10.45 – Niezbędny składnik do tworzenia miast nadających się do zamieszkania – Dhiru Thadani (ISOCARP)

10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
11.15 – 11.30 – otwarcie konferencji

Przedstawiciel PG, Piotr Lorens (Miasto Gdańsk), Tomasz Majda (Towarzystwo Urbanistów Polskich – TUP), Janet Askew (European Council of Spatial Planners – Conseil Europeen des Urbanistes ECTP-CEU), Pietro Elisei (International Society of City and Regional Planners – ISOCARP)

Sesja 1 – Znaczenie elastycznego planowania w kształtowaniu współczesnych systemów – Prowadzący: Piotr Lorens
11.30 – 11.50 – Innowacje w planowaniu: współczesne narzędzia i podejścia planistyczne – Pietro Elisei (ISOCARP)
11.50 – 12.10 – Przyjęcie bardziej elastycznego i dyskrecjonalnego podejścia w Europie: wkład profesjonalnych planistów – Janet Askew (ECTP-CEU)

12.10 – 12.25 – Kierunki zmian w systemie planistycznym w Polsce – Tomasz Majda (TUP)

12.25 – 12.40 – Elastyczność planowania a elastyczność prawa. Przegląd środków techniki prawodawczej służących uelastycznieniu regulacji ustawowych – Jakub Szlachetko (Uniwersytet Gdański)
12.40 – 12.55 – Brakujące ogniwo – trzecia skala planowania w doświadczeniach Łodzi – Aneta Tomczak (TUP)
12.55 – 13.10 – Inauguracja projektu DecydujMY! – o edukacji w partycypacji, a także o współpracy międzysektorowej – Martyna Nagórska (Fundacja RC, TUP)
13.10 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 14.30 – obiad
Sesja 2 – Elastyczne planowanie w systemie planistycznym – Prowadzący: Janet Askew
14.30 – 14.50 – System planowania, którego potrzebujemy – jak przeglądać i reformować twarde i miękkie przepisy i określać konwencje dotyczące planowania w skali krajowej i miejskiej – Frank D’hondt (ISOCARP)

14.50 – 15.20 – Planowanie na rzecz elastyczności: nowe instrumenty – nowe koncepcje – Hendrik van den Kamp (ECTP-CEU)

15.20 – 15.35 – Doświadczenia w kompleksowym planowaniu rozwoju – przykład Portu Praskiego w Warszawie – Szymon Wojciechowski (APA Wojciechowski)
15.35 – 15.50 – Doświadczenia w kompleksowym planowaniu rozwoju – przykład Młodego Miasta w Gdańsku – Paweł Majkusiak (JEMS Architekci)
15.50 – 16.00 – Dyskusja
16.00 – 16.30 – przerwa kawowa
Sesja 3 – Elastyczne planowanie we współczesnej praktyce – Prowadzący: Frank D’hondt
16.30 – 16.50 – Doświadczenia profesjonalne w kompleksowym planowaniu – Markus Hedorfer (ECTP-CEU)
16.50 – 17.10 – Czy nieformalne planowanie powiązane z masterplanowaniem może podnieść jakość przestrzeni i realizacji urbanistycznych – Guy Vloebergh (OMGEVING cv – Antwerp University)
17.10 – 17.25 – Koncepcja urbanistyczna i plan struktury w planowaniu procesów miastotwórczych na terenach zdegradowanych – Michał Stangel (Politechnika Śląska)
17.25 – 17.40 – Kooperacja w rozwoju urbanistycznym w obszarach centralnych i przedmiejskich – dwie dobre praktyki z Lipska – Luise Kneipel, Thomas Mehlhorn (City of Lepizig)
17.40 – 18.00 – Dyskusja
Wieczór – 19.00 – koktajl – Olivia Business Centre

Piątek 2.12
Sesja specjalna
9.00 – 9.30 – Nowa Agenda Urbanistyczna dla Gdańska – Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
Sesja 4 – Elastyczne planowanie jako wynik wspólnych działań ekspertów, naukowców i praktyków – Prowadzący: Agnieszka Zimnicka
9.30 – 9.45 – Masterplany jako współczesne instrumenty kształtowania struktur miejskich o charakterze kompleksowym – Weronika Mazurkiewicz (TUP, PG)
9.45 – 10.00 – Od rozwiązań studenckich po szerokie dyskusje na temat rozwoju Miasta Gdańska – Karolina Krośnicka, Małgorzata Kostrzewska, Justyna Wieczerzak (TUP, PG)
10.00 – 10.15 – Quo Vadis Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto 2015. Podejście „bottom up” w planowaniu przestrzennym – Gabriela Rembarz , Justyna Martyniuk-Pęczek, Przemysław Kluz (PG, TUP, GFIS)
10.15 – 10.30 – Masterplany jako praktyka urbanistyki operacyjnej – wnioski z doświadczeń pracy w Polsce – Monika Arczyńska, Łukasz Pancewicz (A2P2, TUP)
10.30 – 11.00 – Przerwa kawowa
Sesja 5 – Elastyczne planowanie w kontekście systemów formalnych – Prowadzący: Pietro Elisei
11.00 – 11.20 – Wrocław: Recykling przestrzeni w duchu SDG – Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
11.20 – 11.40 – ‘NIE STANDARDOWE’ Uzupełnianie systemów planowania ustawowego – Markus Appenzeller (MLA+, ISOCARP)
11.40 – 12.00 – Instrumenty elastycznego planowania w Polsce – praktyka i perspektywy – Łukasz Mikuła (UAM Poznań)
12.00 – 12.15 – Blaski i cienie elastycznego planowania przestrzennego – głos z Londynu – Agnieszka Zimnicka (London Borough of Tower Hamlets)
12.15 – 12.30 – Narzędzia konsultacji społecznych zastosowanych przy sporządzaniu nowego Studium Warszawy – Monika Konrad (UM Warszawa)
12.30 – 12.45 – Rozwój i elastyczność – doświadczenia planistyczne Kataru – Sławomir Ledwoń (Ministry of Municipality, Qatar)
12.45 – 13.00 – Dyskusja
13.00 – 14.00 – obiad

Sesja 6 – Elastyczne planowanie w doświadczeniach miast – Prowadzący: Izabela Mironowicz
14.00 – 14.20 – Wykorzystanie projektowania urbanistycznego w planowaniu polskich miast – różne skale i możliwości – Krystyna Solarek (TUP, Politechnika Warszawska)
14.20 – 14.40 – Budowanie lepszej Brukseli – Kristiaan Borret (BMA Brussels – Architekt Miasta Brukseli)
14.40 – 15.00 – Praktyka elastycznego planowania na przykładzie Warszawy – Marlena Happach (Architekt Miasta Warszawy)
15.00 – 15.20 – Marzenie i ,,REAL”- studium przypadku planistycznego opowieść o Nowym Centrum Łodzi – Marek Janiak (Architekt Miasta Łodzi)
15.20 – 15.30 – Dyskusja
15.30 – 16.00 – Przerwa kawowa
Sesja 7 – Wybrane zagadnienia kształtowania systemów elastycznego planowania – Prowadzący: Piotr Lorens
16.00 – 16.20 – Polepszanie stanu przestrzeni poprzez wykorzystanie struktur podziemnych – Antonia Cornaro ( ETH & ITACUS)
16.20 – 16.40 – Przebudowa dzielnic miejskich – z wykorzystaniem doświadczeń programu Young Professional Think Deep Programme – Petr Salak (ITACUS)
16.40 – 17.00 – Nowe centrum Bratysławy – wizja vs. realność – Zuzana Ladzianska (SPECTRA STUBA)
17.00 – 17.20 – Doświadczenia Wiednia we współczesnym rozwoju miejskim – Manfred Schrenk (REAL CORP, ISOCARP)
17.20 – 17.40 – Architektura planowania – akceptacja kompleksowości przestrzeni – Jacek Rymaszewski (SLETH)
17.40 – 18.00 – Dyskusja
18.00 – Zakończenie konferencji
Patronaty:

Program do pobrania: