Przedłużony termin zgłoszeń na sesje mobilne na VI Kongresie Urbanistyki Polskiej

Przedłużamy termin zgłaszania chęci prezentacji studium przypadku na sesjach mobilnych do 3 kwietnia 2018.

Wszystkie informacje na stronie internetowej VI Kongresu Urbanistyki Polskiej.