Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu na logo Kongresu

Ze względu na dużą liczbę nadesłanych prac konkursowych na logo Kongresu Urbanistyki Polskiej Jury uznało za konieczne przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu na okres poświąteczny.
Informacja o wynikach zostanie podana w pierwszej połowie stycznia.