Rada Programowa Kongresu Urbanistyki Polskiej 2012

prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Przewodniczący Rady

mgr inż. arch. Grzegorz Buczek (Warszawa)
doc. dr arch. Romuald Dylewski (Lublin)
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (Warszawa)
Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
prof. dr arch. Mieczysław Kochanowski (Gdańsk)
mgr Bartłomiej Kolipiński (Warszawa)
dr inż. arch. Adam Kowalewski (Warszawa)
dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Gdańsk)
prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)
mgr Emilia Niećko – Biuro Planowania Przestrzennego (Lublin)
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka – Uniwersytet Przyrodniczy (Lublin)
mgr inż. arch. Piotr Sobczak (Poznań)
dr inż. arch. Bolesław Stelmach (Lublin)
mgr Marek Szczepański – Bank Gospodarstwa Krajowego
Sylwester Bogacki – przedstawiciel deweloperów lubelskich

Sekretariat Rady:
Elżbieta Kraszewska
Tomasz Majda