Raport z IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej

Kongres Urbanistyki Polskiej

Pełny raport do ściągnięcia w pdf [11 MB]

IV Kongres Urbanistyki Polskiej, organizowany pod hasłem „Odpowiedzialni za miasto”, odbył się w Lublinie w dniach 19-21 września 2012 r.

Pierwszy Kongres Urbanistyki Polskiej zorganizowany w 2003 w Gdańsku przez Towarzystwo Urbanistów Polskich obył się pod hasłem “Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek“.

Kongres III, odbył się w Poznaniu i był współorganizowany ze Związkiem Miast Polskich. Zakończony został uchwaleniem Karty Przestrzeni Publicznej. IV Kongres był wspólnym organizacyjnym wydarzeniem środowiska urbanistów i Związku Miast Polskich oraz gospodarza Miasta Lublina. Patronat honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a znaczące wsparcie finansowe uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego. O randze Kongresu świadczą też wybitne osobistości życia publicznego wchodzące w skład Komitetu Honorowego.

 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Jan Olbrycht – Europoseł Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich
 • Paweł Adamowicz – Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
 • dr Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
 • prof. dr Mirosława Marody V-Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Jerzy Grochulski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • prof. dr hab. Michał Kulesza
 • prof. dr hab. Jerzy Regulski
 • dr Stanisław Wyganowski
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 • Marian Wesołowski – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rada Programowa Kongresu:

 • Tadeusz Markowski – Przewodniczący Rady
 • Wiesław Bielawski – Unia Metropolii Polskich
 • Grzegorz Buczek – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Romuald Dylewski – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Sławomir Gzell – Politechnika Warszawska
 • Nina Juzwa – Politechnika Śląska
 • Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • Mieczysław Kochanowski – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Bartłomiej Kolipiński – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Adam Kowalewski – Instytut Rozwoju Miast
 • Piotr Lorens – Politechnika Gdańska
 • Andrzej Miszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Emilia Niećko – Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie
 • Tomasz Ossowicz – Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Przesmycka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Piotr Sobczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Bolesław Stelmach – Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Marek Szczepański – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Sylwester Bogacki – przedstawiciel deweloperów lubelskich

Sekretariat Rady:

 • Elżbieta Kraszewska – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Tomasz Majda – Towarzystwo Urbanistów Polskich

Program Kongresu:

19 września 2012 r. (środa)

15:00 – 17:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

17:00 – 20:00 SESJA MIĘDZYNARODOWA „Budowanie miasta: rola urbanistów jako reprezentantów kluczowych aktorów procesu”

Piotr Lorens – wprowadzenie do sesji
Referaty prelegentów – 4 x 30 min
Martin Dubbeling – Holandia, Arnhem, Wiceprezydent ISOCARP
Khalid El Adli – Egipt, Cairo, Wiceprezydent ISOCARP
Pietro Elisei – Włochy / Rumunia, Bukareszt, członek ISOCARP
Ismael Fernandez Mejia – Meksyk, Mexico City, Prezydent ISOCARP
Dyskusja – 40 min
Tomasz Majda – podsumowanie sesji – 10 min. współodpowiedzialnego zarządzania.

DZIEŃ I

20 września 2012 r. (czwartek)

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna

10:00 – 11:00 Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników IV Kongresu

Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Elżbieta Bieńkowska – Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

11:00 – 13:00 SESJA I. „Miasto oczami urbanisty. Czy urbaniści wiedzą lepiej?”

Tomasz Ossowicz – Towarzystwo Urbanistów Polskich – prowadzenie Sesji
Referaty:
Sławomir Gzell: „Wiedza urbanisty jako oferta publiczna:całościowa wizja przestrzeni”;
Tomasz Ossowicz: „Wiedza urbanisty a harmonijna synteza różnych działań”;
Aleksander Boehm: „Wiedza urbanisty a model partycypacji społecznej – dziś”;
Anna Karwińska: „Wiedza urbanisty a model społecznego wytwarzania przestrzeni – jutro”;
Diana Tuszyńska: „Ursynowskie Serce Miasta”;
Piotr Fokczyński: „Wrocławski wzorcowy zespół mieszkaniowy”.
Dyskusja panelowa: w tym prezentacja stanowiska Rady TUP przez prof. Mieczysława Kochanowskiego
Dyskusja otwarta: 20 min.
Podsumowanie Sesji

13:00 – 13:15 Wręczenie nagród w konkursie TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, organizowanego we współpracy z ZMP

14:00 – 16:30 SESJA II. „Rządzący i Rządzeni”

Andrzej Miszczuk – otwarcie i prowadzenie Sesji
Referaty:
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria PR – polityka;
Adam Popielewski – Z-ca Prezydenta m. Torunia – samorząd miejski;
Jolanta Piecuch – Kongres Ruchów Miejskich;
Adam Kowalewski – Instytut Rozwoju Miast – urbanistyka / polityka
Dyskusja panelowa:
Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – polityka rządu wobec miast;
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego– samorząd regionalny;
Jeremi Mordasewicz – doradca PKPP „Lewiatan”– ekonomia / inwestycje;
Mieczysław Miazga – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – socjologia.
Dyskusja otwarta – ok. 50 min.
Andrzej Miszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prowadzenie dyskusji i podsumowanie Sesji.

17:00 – 19:00 SESJA OTWARTA: „Q urbanistyce społecznej”

Elżbieta Przesmycka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Politechnika Wrocławska, IFHP – wprowadzenie
Referaty:
Sesja otwarta: organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie, zajmujące się jakością funkcjonowania miast i uspołecznieniem procesu planistycznego.
Dyskusja Panel reaktywny: Pytania do panelistów Wypowiedzi z sali
Emilia Niećko – Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie – Podsumowanie sesji

DZIEŃ II

21 września 2012 r. (piątek)

09:00 – 11:30 SESJA III. „Miasto i pieniądze”

Referaty:
Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich;
Ryszard Grobelny – Prezydent m. Poznania;
Bogdan Nawrocki – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Miasta st. Warszawy
Dariusz Daniluk – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego;
Mieczysław Groszek
 – Wiceprezes Związku Banków Polskich;
Komentarz ze strony prof. Tomasza Parteki
Dyskusja otwarta
Krzysztof Żuk – Prezydent m. Lublina – prowadzenie dyskusji i podsumowanie Sesji.

12:00 – 14:30 SESJA IV. „Budowanie miasta”

Referaty:
Anna Bajurska-Miałkos – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Nowy zakres odpowiedzialności Resortu TBiGM za kreowanie otoczenia prawnego oraz narzędzi prawnych dla (współ)budujących miasta”
Małgorzata Żurkowska – Główny Urbanista m. Lublina: „ Rola konkursów architektoniczno-urbanistycznych w procesach miastotwórczych na przykładzie konkursu na rewitalizację obszaru Podzamcza w Lublinie”;
Robert Jacek Moritz
 – Prezes Zarządu TUP SA – Inwestora Eko-Miasteczka Siewierz Jeziorna: „Metoda charette, jako płaszczyzna koordynacji interesów różnych uczestników budowania nowego miasta na terenach typu greenfield”;
Michalina Wiczkowska – Członek Zarządu Celtic SA – Inwestora Nowego Miasta – Smart City Ursus: „Zmiany lokalnej polityki przestrzennej i tworzenie prawa miejscowego a rola inwestora nowego „miasta w mieście” na terenach typu brownfield”;
Janusz Lipiński – Promotor projektów Nowe Miasto w Krakowie i Młode Miasto w Gdańsku: „Refleksje nt. doświadczeń przy przygotowaniu projektów typu „miasto w mieście” na śródmiejskich terenach pokolejowych i postoczniowych”.
Dyskusja panelowa:
Artur Celiński – Przedstawiciel Kongresu Ruchów Miejskich, Res Publica Nowa: „Współodpowiedzialność w budowaniu miasta – punkt widzenia aktywnych mieszkańców”;
Krzysztof Chwalibóg
 – Przedstawiciel Zespołu Autorskiego projektu Polskiej Polityki Architektonicznej: „Określenie koniecznych narzędzi planowania i budowania spójnego miasta”;
Maciej M. Mycielski – Moderator warsztatów urbanistycznych charette: „Miejsce urbanisty „między młotem a kowadłem” – kreacja czy moderowanie interesów?” – do potwierdzenia;
Barbara Jezierska – Przedstawicielka Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”: „Organizacje pozarządowe jako partner lokalnych władz samorządowych w procesie miastotwórczym”.
Dyskusja otwarta:
Grzegorz A. Buczek
 – Towarzystwo Urbanistów Polskich: prowadzący, moderator dyskusji i podsumowujący IV Sesję,
Bolesław Stelmach – Forum Kultury Przestrzeni – asesor.

15:15 – 15:30 Wręczenie nagród TUP za najlepszą magisterską pracę dyplomową

15:30 – 16:00 Prezentacja Deklaracji Programowej IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

16:00 – 18:00 Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Deklaracji

18:00 – 18:30 Podsumowanie obrad i zamknięcie Kongresu

Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników Kongresu list, który podczas ceremonii otwarcia odczytał Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.