Rozstrzygnięcie XXXIII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju!

Do tegorocznej – XXXIII edycji Konkursu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepsze prace dyplomowe i kursowe
z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju zostało nominowanych 10 prac wyłonionych w pierwszym etapie konkursu na czterech uczelniach Województwa Śląskiego: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Podczas finału, który odbył się 14 października br.
w formule online, prace zostały przedstawione przez ich autorów.

Nagrodę Roku 2022 za pracę magisterską Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, działającego w partnerstwie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przyznano pracy pt.: 

“PŁYNNA HYBRYDA Hybrydyzacja śródmiejskiego fragmentu Kłodnicy w Gliwicach jako element adaptacji miasta do zmian klimatu 

Autor: mgr inż. arch. Anna Kurianowicz

Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Pancewicz, prof. PŚ

Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wyróżnienie Roku 2022 za pracę dyplomową inżynierską przyznano pracy pt.:

“Wiara, Nadzieja, Miłość – dróżki kalwaryjskie w Pszowie, na terenie byłej kopalni Anna”

Autor: inż. arch. Marta Dec

Promotor: dr inż. arch. Henryk Zubel

Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Wyróżnienie Roku 2022 za pracę kursową przyznano jako nagrodę równoważną pracom: 

1. “Zielone Płuca Ostroga – koncepcja zagospodarowania skweru na skrzyżowaniu ul. Książęcej i Królewskiej w Raciborzu”

Autorzy: Maciej Godlewski, Jakub Juraszczyk

Prowadzący: mgr inż. arch. Roksana Karwalska, mgr inż. arch. Maciej Sołtysik

Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

2. “ZIELONO RAJZA – zielona oś Gliwice-Zabrze – koncepcja zagospodarowania ulicy Chorzowskiej wraz terenami sąsiadującymi”

Autorzy: Patrycja Bartos, Zuzanna Dudek, Natalia Żak

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki

Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach