STUDENCKI KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W CZERWONAKU

Gmina Czerwonak oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu zapraszają studentów wszystkich kierunków związanych z urbanistyką i zagospodarowaniem przestrzennym do wzięcia udziału w “Studenckim konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Kościelnej w Czerwonaku”.

Szczegóły na stronie: http://tup.poznan.pl/news/250/16/STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe-ZAGOSPODAROWANIA-TERENU-PRZY-UL-KOsCIELNEJ-W-CZERWONAKU