WARSZTAT URBANISTYKI – REWITALIZACJA

Warsztat Urbanistyki to seminaria organizowane przez Zarząd Główny TUP, dla studentów kierunków, tj.: architektura, gospodarka przestrzenna, geografia, socjologia, ochrona środowiska, architektura krajobrazu, wzornictwo i innych zainteresowanych. Dzięki spotkaniom z ekspertami można będzie rozwijać swoją wiedzę w praktycznym zakresie, czy dyskutować w interdyscyplinarnym gronie dającym szerszą perspektywę.

Cykl rozpocznie się pod hasłem REWITALIZACJA, a naszym gościem będzie dr inż. arch. Monika Maria Cysek-Pawlak – adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Dr inż. arch. Cysek-Pawlak od lat specjalizuje się w rewitalizacji terenów poprzemysłowych zarówno w badaniach teoretycznych jaki i w praktyce pracując dla renomowanej francuskiej pracowni architektoniczno-urbanistycznej. Obszar badań to w szczególności Łódź i miasta francuskie w tym Paryż, Lyon i Lille. W ostatnich latach prowadzi badania dotyczące Nowego Urbanizmu, w szczególności zasad determinujących jakość struktur zurbanizowanych. Dr inż. arch. Cysek-Pawlak  jest kierownikiem granu PolNor InCoNaDa na Politechnice Łódzkiej oraz laureatką licznych stypendiów w tym Rządu Francuskiego oraz stypendium Ministra Edukacji
i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.