Pożegnanie Kol. Jacka Pióreckiego

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o odejściu mgra inż. arch. Jacka Pióreckiego, byłego członka Towarzystwa, urbanisty, architekta, projektanta, rzeczoznawcy branżowego, wieloletniego kierownika Pracowni Urbanistycznej Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, wykładowcy…

0 Komentarzy