Tadeusz Tołwiński (1887-1957)

Tadeusz Tołwiński to architekt-urbanista, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich w latach 1936-1938, dr honoris causa Politechniki Warszawskiej a także współorganizator utworzonego na niej Wydziału Architektury, członek i przewodniczący International Federation for Housing and Town Planing, przewodniczący Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Urodził się 1 stycznia 1887 roku w Odessie. Ukończył gimnazjum warszawskie, następnie studiując architekturę na Politechnice w Karlsruhe. Studia uzupełnił wieloma podróżami naukowymi, specjalizując się w szeroko zakrojonej nowoczesnej urbanistyce.

Uzupełniając studia politechniczne pracami w czasie podróży we Włoszech, Francji, Niemczech i Anglii rozpoczął samodzielną pracę architektoniczną i dalszą specjalizację
w zakresie budowy miast.

Regulamin