2022-2025

Bogusław Bogacz z Oddziału Śląskiego – Przewodniczący 

Barbara Brylak-Szymczak z Oddziału w Lublinie – Zastępca

Maciej Nowak z Oddziału w Warszawie

Grażyna Ojrzyńska z Oddziału w Łodzi

Tomasz Woźniak z Oddziału w Krakowie